Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie – „dodatočný sudca“

07.09.2018

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, v súlade s ustanovením § 27g zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásila voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie. Voľby sa uskutočnia na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 26. novembra 2018. Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku na Všeobecnom súde Európskej Únie môžu súdnej rade podať oprávnení navrhovatelia najneskôr do 31. októbra 2018 (vrátane).

Vyhlásenie volieb si môžete pozrieť TU.
nzov

Kancelária Súdnej rady SR predstavila nový web zasadnutí

Kancelária súdnej rady spustila v marci novú podobu internetovej stránky venovanej zasadnutiam Súdnej rady SR. Nájdete ju naďalej na nezmenenej adr…

25.03.2019
nzov

Miestodržiteľský palác otvorený deťom

Aj v roku 2019 sa Kancelária Súdnej rady SR rozhodla sprístupňovať priestory Miestodržiteľského paláca detskej verejnosti - žiakom a študentom. Nad…

21.03.2019
nzov

3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 3. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na: 25. marca 2019 o 10:30 hod.…

08.03.2019
nzov

V opakovaných voľbách kandidátov na post ústavného sudcu sa zúčastnia aj kandidáti predsedníčky súdnej rady

V druhom kole voľby kandidátov na post ústavného sudcu sú zaradení aj kandidáti, ktorých navrhla predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková. Opr…

05.03.2019