3Ds/4/2015


Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 10.01.2019 10 :30
Miesto pojednávania: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava, Pojednávacia miestnosť č. 015, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. A. P.