Členovia Súdnej rady Slovenskej republiky

PREDSEDA SÚDNEJ RADY

nazov
JUDr. Lenka Praženková

od 11.07.2017

PODPREDSEDA SÚDNEJ RADY

nazov
JUDr. Pavol PILEK

od 30.10.2017

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ SUDCAMI

nazov
JUDr. Petra PRÍBELSKÁ, PhD.

od 26.11.2019

nazov
Mgr. Miloš KOLEK

od 30.06.2017

nazov
JUDr. Lenka PRAŽENKOVÁ

od 30.06.2017

nazov
JUDr. Erika ZAJACOVÁ

od 30.06.2017

nazov
JUDr. Martin MICHALANSKÝ

od 30.06.2017

nazov
Mgr. Marcela KOSOVÁ

od 30.06.2017

nazov
JUDr. Ján BURIK

od 30.06.2017

nazov
JUDr. Pavol PILEK

od 30.06.2017

nazov
JUDr. Katarína PRAMUKOVÁ

od 27.06.2018

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VOLENÍ NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov
Mgr. Viliam POHANČENÍK

od 17.10.2019

nazov
JUDr. Roman HUSZÁR

od 14.02.2017

nazov
neobsadené

od

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov
JUDr. Ján HAVLÁT

od 11.09.2019

nazov
JUDr. Branislav JABLONKA, PhD.

od 07.02.2018

nazov
JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ

od 07.02.2018

ČLENOVIA SÚDNEJ RADY VYMENOVANÍ PREZIDENTOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

nazov
JUDr. Lajos MÉSZÁROS

od 18.06.2019

nazov
JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD.

od 18.06.2019

nazov
Mgr. Pavol ŽILINČÍK

od 28.11.2016


 

III. VOLEBNÉ OBDOBIE

II. VOLEBNÉ OBDOBIE

I.  VOLEBNÉ OBDOBIE