Disciplinárny senát dnes zasadal vo veci návrhu predsedníčky súdnej rady

25.10.2019

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, realizovala ako jeden z oprávnených subjektov na podanie disciplinárneho návrhu svoju kompetenciu a včera podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. K tomuto kroku pristúpila, keďže po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní a následnej medializácii mal menovaný sudca dostatočný priestor na to, aby sa osobne, prostredníctvom médií alebo prostredníctvom nezávislého justičného orgánu vyjadril k veci, ktorá závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície. Takto však nekonal, čím spochybnil svoju osobnú integritu a spôsobilosť vykonávať funkciu sudcu. Predsedníčka súdnej rady navrhla disciplinárnemu senátu odvolanie sudcu z funkcie a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu Vladimíra Sklenku rozhodoval trojčlenný disciplinárny senát už dnes. Predsedníčka súdnej rady oceňuje zodpovedný prístup predsedníčky a členov disciplinárneho senátu pri určovaní termínu neverejného zasadnutia. Predsedníčka senátu, Monika Jakubová, stanovila totiž po dohode s členmi senátu termín neverejného pojednávania už na 25. októbra 2019, teda iba deň po obdržaní disciplinárneho návrhu. Disciplinárny senát dnes vyhovel návrhu predsedníčky súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

nzov

Predsedníčka súdnej rady podáva ďalší návrh na začatie disciplinárneho konania

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková dnes, po dôkladnom zvážení, podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni Okresného sú…

13.11.2019
nzov

Súdna rada bude mať o jedného člena menej

Po medializovaných informáciách spájaných s členom súdnej rady, Michalom Mišíkom, bolo dnes do rúk predsedníčky Súdnej rady SR, Lenky Praženkovej, …

13.11.2019
nzov

OZNAM – sanitačný deň

Oznamujeme, že dňa 15. novembra 2019 bude Kancelária Súdnej rady SR vrátane podateľne zatvorená z prevádzkových dôvodov. Ďakujeme za porozumenie.

11.11.2019
nzov

10. a 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 25. novembra 2019 o 13:00 hod.…

08.11.2019