Disciplinárny senát dnes zasadal vo veci návrhu predsedníčky súdnej rady

25.10.2019

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, realizovala ako jeden z oprávnených subjektov na podanie disciplinárneho návrhu svoju kompetenciu a včera podala návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Vladimírovi Sklenkovi. K tomuto kroku pristúpila, keďže po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní a následnej medializácii mal menovaný sudca dostatočný priestor na to, aby sa osobne, prostredníctvom médií alebo prostredníctvom nezávislého justičného orgánu vyjadril k veci, ktorá závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície. Takto však nekonal, čím spochybnil svoju osobnú integritu a spôsobilosť vykonávať funkciu sudcu. Predsedníčka súdnej rady navrhla disciplinárnemu senátu odvolanie sudcu z funkcie a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu Vladimíra Sklenku rozhodoval trojčlenný disciplinárny senát už dnes. Predsedníčka súdnej rady oceňuje zodpovedný prístup predsedníčky a členov disciplinárneho senátu pri určovaní termínu neverejného zasadnutia. Predsedníčka senátu, Monika Jakubová, stanovila totiž po dohode s členmi senátu termín neverejného pojednávania už na 25. októbra 2019, teda iba deň po obdržaní disciplinárneho návrhu. Disciplinárny senát dnes vyhovel návrhu predsedníčky súdnej rady na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020