nzov

Súdna rada Slovenskej republiky si zvolila nového podpredsedu

  Členovia súdnej rady si na svojom  4. zasadnutí, dňa 30. októbra 2017, zvolili v tajnom hlasovaní za nového podpredsedu súdnej rady JUDr. Pavl…

30.10.2017
nzov

Súdna rada prijala zahraničnú delegáciu sudcov a prokurátorov

 Súdna rada Slovenskej republiky hostila zahraničnú delegáciu. Išlo o súčasť výmenného programu v pôsobnosti Justičnej akadémie SR a EJTN (Europ…

27.10.2017
nzov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – „dodatočný sudca“

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, v súlade s ustanovením § 27 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenske…

19.10.2017
nzov

Stretnutie predsedníčky súdnej rady s prezidentom SR

  Dňa 12. októbra 2017 sa v Grassalkovichovom paláci uskutočnilo stretnutie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkove…

13.10.2017
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na: 30. októbra 2017 o 09:30 hod., v Mi…

13.10.2017
nzov

Zasadnutie ENCJ vo Vilniuse za účasti nových členov Súdnej rady Slovenskej republiky

  V dňoch 5. – 6. októbra 2017 sa delegácia súdnej rady zúčastnila stretnutia so svojimi zahraničnými kolegami z európskych krajín v litovskom V…

11.10.2017
ZASADNUTIA SÚDNEJ RADY
30. Apríl 2018
4. zasadnutie sudnej rady
26. Marec 2018
3. zasadnutie sudnej rady
26. Február 2018
2. zasadnutie sudnej rady