Kancelária Súdnej rady SR predstavila nový web zasadnutí

25.03.2019

V apríli minulého roka prešla webová stránka Súdnej rady SR výraznou premenou. Redizajn webovej stránky je len jedným z krokov, vďaka ktorým chce Kancelária Súdnej rady SR svoje aktivity viac priblížiť návštevníkom internetovej stránky súdnej rady, ako aj informovať o aktuálnom dianí na pôde najdôležitejšieho orgánu slovenskej justície. V inovácii pokračuje aj v dnešných dňoch. Výsledkom je nová podoba podstránky venovanej zasadnutiam Súdnej rady SR. Nájdete ju naďalej na nezmenenej adrese
www.zasadnutia.sudnarada.sk.

Čas na zmenu prišiel po viac ako šiestich rokoch. Vynovená podoba webovej stránky venujúcej sa výlučne zasadnutiam súdnej rady, zhromažďuje všetky potrebné informácie k zasadnutiam Súdnej rady SR na jednom mieste. Cieľom novej stránky je prinášať vždy aktuálne informácie o pripravovaných zasadnutiach ako aj o tých, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Podarilo sa zachovať celkovú históriu zverejnených zasadnutí v elektronickej podobe od roku 2012.

Verejnosť má teraz lepší prístup k zverejneným materiálom, zápisniciam, uzneseniam, ako aj zvukovým záznamom. Novinkou je ľahšia orientácia i prehľadnejší prístup k informáciám z jednotlivých zasadnutí. Nová podoba stránky je okrem toho modernejšia a obsahuje intuitívny celoplošný navigačný systém. Stránka je v súčasnosti kompatibilná aj s mobilnými zariadeniami a umožňuje jednoduchú navigáciu na širokej škále webových prehliadačov.

 

nzov

Slovenskí sudcovia diskutujú o nezávislosti a reformách justície

Sudcovia na Slovensku sa už tretí raz zapojili do európskeho prieskumu nezávislosti. Ten už od roku 2015 organizuje Európska sieť súdnych rád. Tret…

19.07.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady reaguje na aktuálnu situáciu schvaľovania novely zákona o sudcoch a prísediacich

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, uvítala, že prezidentka Zuzana Čaputová v záujme predídenia stavu právnej neistoty…

12.07.2019
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 29. júla 2019 o 10:30 hod., Mie…

12.07.2019
nzov

Sídlo súdnej rady navštívila pracovná skupina zo Srbskej republiky

Kancelária Súdnej rady SR sa spoločne so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) podieľa na medzinárodnej výmene poz…

26.06.2019