Miestodržiteľský palác otvorený deťom

21.03.2019

Aj v roku 2019 sa Kancelária Súdnej rady SR rozhodla sprístupňovať priestory Miestodržiteľského paláca detskej verejnosti - žiakom a študentom. Nadviazala tak na úspešnú etapu exkurzií z minulého roka, kedy navštívili sídlo súdnej rady desiatky školákov z bratislavských škôl. Myšlienka sa stretla s natoľko pozitívnym ohlasom, že sa v organizovaní prehliadok pokračuje.

Prvou skupinou boli ôsmaci zo Spojenej školy internátnej. Exkurzia trvala približne hodinu. Za ten čas sa školáci dozvedeli základnú históriu sídla, v ktorom od roku 2016 sídli najvyšší orgán sudcovstva na Slovensku. Zoznámili sa s právnymi pojmami, fungovaním zložiek štátnej moci a v neposlednom rade sa stretli v otvorenom dialógu s predsedníčkou Súdnej rady SR, JUDr. Lenkou Praženkovou, ako aj s členkou Súdnej rady SR, JUDr. Magdalénou Hromcovou. Exkurzia je postavená na zážitkovom učení, kde sa teória prepája s praxou. Deti si môžu vyskúšať taláre a zažiť modelové súdne pojednávanie, ktorého sú sami aktívnymi účastníkmi. Jadro celej exkurzie je zamerané na vysvetlenie funkcií a celospoločenského významu Súdnej rady SR.

Exkurzie organizuje Kancelária Súdnej rady SR ako svoj pilotný program zameraný na vzdelávanie detí a mládeže. Poskytuje ich bezplatne. Termín si je nutné vopred dohodnúť s hovorkyňou Kancelárie Súdnej rady SR, Veronikou Müller, e-mailom alebo telefonicky. Prihlasovací formulár na exkurzie nájdete tu:

http://www.sudnarada.gov.sk/prihlasovaci-formular-na-exkurzie/

 

DSC_1416

DSC_1417

nzov

Slovenskí sudcovia diskutujú o nezávislosti a reformách justície

Sudcovia na Slovensku sa už tretí raz zapojili do európskeho prieskumu nezávislosti. Ten už od roku 2015 organizuje Európska sieť súdnych rád. Tret…

19.07.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady reaguje na aktuálnu situáciu schvaľovania novely zákona o sudcoch a prísediacich

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, uvítala, že prezidentka Zuzana Čaputová v záujme predídenia stavu právnej neistoty…

12.07.2019
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 29. júla 2019 o 10:30 hod., Mie…

12.07.2019
nzov

Sídlo súdnej rady navštívila pracovná skupina zo Srbskej republiky

Kancelária Súdnej rady SR sa spoločne so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) podieľa na medzinárodnej výmene poz…

26.06.2019