Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád

15.12.2016
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková sa na základe uznesenia č. 789 Súdnej rady Slovenskej republiky zúčastnila 8. decembra 2016 v Haagu na mimoriadnom valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád (ENCJ) zvolanom Výkonnou radou ENCJ. Hlavným bodom programu bolo rokovať a rozhodnúť o návrhu Výkonnej rady ENCJ o pozastavení pozorovateľského statusu tureckého partnera ENCJ, Najvyššej rady sudcov a prokurátorov Turecka. Valné zhromaždenie ENCJ sa rozhodlo pozastaviť pozorovateľský status tureckému partnerovi, pričom ani jeden z členov ENCJ nehlasoval proti návrhu výkonnej rady.

Tlačová správa z mimoriadneho VZ, Haag, 8.decembra 2016 pdf - 144kB
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019