Na pondelkové zasadnutie komisie súdnej rady je pozvaná JUDr. Jankovská

10.01.2020

Dňa 30.12.2019 požiadala  predsedníčka  Komisie JUDr. Elena Berthotyová PhD. kanceláriu súdnej rady o zabezpečenie  predvolania JUDr. Moniky Jankovskej, na zasadnutie Komisie, ktoré sa uskutoční 13. januára 2020  o 09:00 hod. v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky. Predvolanie obsahuje poučenie,  že dostavenie sa JUDr. Moniky Jankovskej  pred Komisiu a podanie vysvetlenia a zodpovedanie otázok zo strany členov k vzťahom k osobám definovaným v predvolaní  je v jej vlastnom záujme. Súčasťou predvolania sú aj pokyny pre JUDr. Jankovskú, v prípade, že sa nebude môcť zasadnutia Komisie dňa 13.1.2020  zúčastniť.

Dňa 30.12.2019 sa pracovníčka kancelárie súdnej rady telefonicky skontaktovala s JUDr. Monikou Jankovskou, ktorej telefonicky oznámila, že bude predvolaná na vypočutie Komisie dňa 13.1.2020. JUDr. Jankovská potvrdila správnosť adresy, ktorou disponuje Komisia a súčasne potvrdila, že poštu na tejto adrese preberá ona alebo jej splnomocnenec.

Dňa 7.1.2020 sa pracovníčka kancelárie súdnej rady telefonicky skontaktovala s JUDr. Monikou Jankovskou, ktorá potvrdila, že jej bolo doručené upovedomenie o uložení zásielky. JUDr. Jankovská v telefonickom rozhovore uviedla, že zásielku prevezme splnomocnenec a v zmysle pozvánky na ňu zareaguje.

Dňa 10.1.2020 sa pracovníčka kancelárie pokúsila telefonicky skontaktovať s JUDr. Monikou Jankovskou o 9:55. Neúspešne. Napokon v poobedných hodinách sa s JUDr. Jankovskou podarilo skontaktovať, ktorá uviedla, že do 15:00 tohto dňa sa k pozvánke komisie súdnej rady vyjadrí. Medzičasom bola Kancelárii Súdnej rady SR vrátená doručenka o prevzatí pozvánky.

JUDr. Monika Jankovská ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí komisie 13. januára 2020. Zároveň poskytla doklad o práce neschopnosti, udelenie plnomocenstva pre svojho právneho zástupcu ako aj vysvetľujúce podanie o dôvodoch neúčasti, o obsahu ktorého bude predsedníčka komisie, JUDr. Berthotyová, informovať členov komisie na zasadnutí komisie dňa 13. januára 2020.

Plánované zasadnutie Komisie dňa 13.1.2020 sa podľa jej predsedníčky so začiatkom o 9:00 uskutoční.

 

nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 28. januára 2020 o 09:30 hod., …

13.01.2020
nzov

1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 27. januára 2020 o 13:00 hod., …

10.01.2020
nzov

Zoznam kandidátov na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR ostáva bez prekvapení, zmenou bude verejné hlasovanie

Od júla minulého roka, kedy predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, vyhlásila voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR, sa o predsednícke kreslo d…

09.01.2020
nzov

Disciplinárny senát vyhovel návrhu predsedníčky súdnej rady

Dnes (02.01.2020) zasadal trojčlenný disciplinárny senát, aby rozhodol o návrhu predsedníčky Súdnej rady SR, Lenky Praženkovej. Ten podala ešte pre…

02.01.2020