Od začiatku nového školského roka navštívilo súdnu radu viac ako sto detí

21.09.2018

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s predsedníčkou súdnej rady, Lenkou Praženkovou, pokračuje aj v novom školskom roku v organizovaní exkurzií pre deti a mládež. Pilotný projekt tejto spolupráce v oblasti vzdelávania sa po takmer roku ukázal ako mimoriadne úspešný.  Len za prvé dva septembrové týždne hostilo sídlo Súdnej rady SR viac ako sto školákov a pedagógov.

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, prvýkrát v histórii tohto vrcholového orgánu slovenskej justície, sprístupnila jeho sídlo aj tým najmenším obyvateľom. Myšlienka priblížiť fungovanie súdneho systému a zložiek štátnej moci, sa v praxi stretla s veľkým ohlasom. Jedinečný zážitok podnecuje aj fakt, že sa návštevníci môžu stretnúť zoči-voči s predsedníčkou súdnej rady. Organizátori exkurzie vyberajú termíny tak, aby sa napriek pracovnej vyťaženosti predsedníčky, s ňou mohla stretnúť každá skupina školákov a zároveň aby nebol narušený riadny a plynulý chod Kancelárie Súdnej rady SR. Aj z tohto dôvodu sa exkurzie spravidla uskutočňujú jedenkrát týždenne. Záujem doteraz prejavili prevažne bratislavské základné a stredné školy. Vzhľadom na priestorové a technické možnosti je vhodné, aby v jednej skupine bolo maximálne 30 žiakov alebo študentov. V rámci exkurzie sa detský návštevník zoznámi s históriou Miestodržiteľského paláca, ktorý je sídlom Súdnej rady SR, nazrie do zákutí, ktoré nie sú sprístupnené pre verejnosť a naučí sa niečo o fungovaní súdneho systému. Mimoriadne obľúbenou časťou exkurzie je skúška originálnych sudcovských talárov  priamo v pojednávanej miestnosti disciplinárnych senátov. Organizátori exkurzie dômyselne prepojili teoretickú časť so zážitkovým učením. Ide o efektívne vzdelávanie a poznatky, ktoré deti nadobudnú, dokážu využiť aj v iných školských predmetoch.

Presný termín exkurzie je potrebné dohodnúť si v dostatočnom časovom predstihu u hovorkyne Kancelárie Súdnej rady SR Mgr. Veroniky Müller, buď emailom alebo telefonicky. Kancelária Súdnej rady SR ich aj v tomto školskom roku poskytuje školám bezplatne.

 

nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019