Od začiatku nového školského roka navštívilo súdnu radu viac ako sto detí

21.09.2018

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s predsedníčkou súdnej rady, Lenkou Praženkovou, pokračuje aj v novom školskom roku v organizovaní exkurzií pre deti a mládež. Pilotný projekt tejto spolupráce v oblasti vzdelávania sa po takmer roku ukázal ako mimoriadne úspešný.  Len za prvé dva septembrové týždne hostilo sídlo Súdnej rady SR viac ako sto školákov a pedagógov.

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, prvýkrát v histórii tohto vrcholového orgánu slovenskej justície, sprístupnila jeho sídlo aj tým najmenším obyvateľom. Myšlienka priblížiť fungovanie súdneho systému a zložiek štátnej moci, sa v praxi stretla s veľkým ohlasom. Jedinečný zážitok podnecuje aj fakt, že sa návštevníci môžu stretnúť zoči-voči s predsedníčkou súdnej rady. Organizátori exkurzie vyberajú termíny tak, aby sa napriek pracovnej vyťaženosti predsedníčky, s ňou mohla stretnúť každá skupina školákov a zároveň aby nebol narušený riadny a plynulý chod Kancelárie Súdnej rady SR. Aj z tohto dôvodu sa exkurzie spravidla uskutočňujú jedenkrát týždenne. Záujem doteraz prejavili prevažne bratislavské základné a stredné školy. Vzhľadom na priestorové a technické možnosti je vhodné, aby v jednej skupine bolo maximálne 30 žiakov alebo študentov. V rámci exkurzie sa detský návštevník zoznámi s históriou Miestodržiteľského paláca, ktorý je sídlom Súdnej rady SR, nazrie do zákutí, ktoré nie sú sprístupnené pre verejnosť a naučí sa niečo o fungovaní súdneho systému. Mimoriadne obľúbenou časťou exkurzie je skúška originálnych sudcovských talárov  priamo v pojednávanej miestnosti disciplinárnych senátov. Organizátori exkurzie dômyselne prepojili teoretickú časť so zážitkovým učením. Ide o efektívne vzdelávanie a poznatky, ktoré deti nadobudnú, dokážu využiť aj v iných školských predmetoch.

Presný termín exkurzie je potrebné dohodnúť si v dostatočnom časovom predstihu u hovorkyne Kancelárie Súdnej rady SR Mgr. Veroniky Müller, buď emailom alebo telefonicky. Kancelária Súdnej rady SR ich aj v tomto školskom roku poskytuje školám bezplatne.

 

nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov, ktoré sa uskutočnia 29. apríla 2019. Lehota …

20.02.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady sa ohradzuje voči výrokom poslanca Alojza Baránika

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky má za sebou verejné vypočutie kandidátov na ústavných sudcov. V jeho priebehu zazneli na adr…

11.02.2019
nzov

Hromadné výberové konanie po tretíkrát

Slovensko čaká v poradí tretie hromadné výberové konanie na vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov vo všetkých obvodoch. Dnes h…

06.02.2019
nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na: 18. februára 2019 o 10:30 h…

01.02.2019