Od začiatku nového školského roka navštívilo súdnu radu viac ako sto detí

21.09.2018

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky v spolupráci s predsedníčkou súdnej rady, Lenkou Praženkovou, pokračuje aj v novom školskom roku v organizovaní exkurzií pre deti a mládež. Pilotný projekt tejto spolupráce v oblasti vzdelávania sa po takmer roku ukázal ako mimoriadne úspešný.  Len za prvé dva septembrové týždne hostilo sídlo Súdnej rady SR viac ako sto školákov a pedagógov.

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, prvýkrát v histórii tohto vrcholového orgánu slovenskej justície, sprístupnila jeho sídlo aj tým najmenším obyvateľom. Myšlienka priblížiť fungovanie súdneho systému a zložiek štátnej moci, sa v praxi stretla s veľkým ohlasom. Jedinečný zážitok podnecuje aj fakt, že sa návštevníci môžu stretnúť zoči-voči s predsedníčkou súdnej rady. Organizátori exkurzie vyberajú termíny tak, aby sa napriek pracovnej vyťaženosti predsedníčky, s ňou mohla stretnúť každá skupina školákov a zároveň aby nebol narušený riadny a plynulý chod Kancelárie Súdnej rady SR. Aj z tohto dôvodu sa exkurzie spravidla uskutočňujú jedenkrát týždenne. Záujem doteraz prejavili prevažne bratislavské základné a stredné školy. Vzhľadom na priestorové a technické možnosti je vhodné, aby v jednej skupine bolo maximálne 30 žiakov alebo študentov. V rámci exkurzie sa detský návštevník zoznámi s históriou Miestodržiteľského paláca, ktorý je sídlom Súdnej rady SR, nazrie do zákutí, ktoré nie sú sprístupnené pre verejnosť a naučí sa niečo o fungovaní súdneho systému. Mimoriadne obľúbenou časťou exkurzie je skúška originálnych sudcovských talárov  priamo v pojednávanej miestnosti disciplinárnych senátov. Organizátori exkurzie dômyselne prepojili teoretickú časť so zážitkovým učením. Ide o efektívne vzdelávanie a poznatky, ktoré deti nadobudnú, dokážu využiť aj v iných školských predmetoch.

Presný termín exkurzie je potrebné dohodnúť si v dostatočnom časovom predstihu u hovorkyne Kancelárie Súdnej rady SR Mgr. Veroniky Müller, buď emailom alebo telefonicky. Kancelária Súdnej rady SR ich aj v tomto školskom roku poskytuje školám bezplatne.

 

nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 29. apríla 2019 o 10:30 hod., M…

12.04.2019
nzov

V Bratislave sa bude konať Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád

Pravidelné rokovanie súdnych rád z celej Európskej únie sa tentoraz bude konať v Bratislave. V dňoch 5. – 7. júna 2019 bude Súdna rada Slovenskej r…

04.04.2019
nzov

Kancelária Súdnej rady SR predstavila nový web zasadnutí

V apríli minulého roka prešla webová stránka Súdnej rady SR výraznou premenou. Redizajn webovej stránky je len jedným z krokov, vďaka ktorým chce K…

25.03.2019
nzov

Miestodržiteľský palác otvorený deťom

Aj v roku 2019 sa Kancelária Súdnej rady SR rozhodla sprístupňovať priestory Miestodržiteľského paláca detskej verejnosti - žiakom a študentom. Nad…

21.03.2019