Oznam: 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

19.08.2019

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolané na 26. augusta 2019 sa  
n e u s k u t o č n í , nakoľko desať členov Súdnej rady Slovenskej republiky ospravedlnilo svoju neúčasť a Súdna rada Slovenskej republiky v tomto termíne nebude uznášaniaschopná.

Ďalšie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky bude zvolané na 9. september 2019 o 13:00 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava. Na program tohto zasadnutia bude zaradená len voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

Riadne septembrové zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky bude v súlade s Plánom práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 zvolané na 30. september 2019 o 10:30 hod., Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava. Na program tohto zasadnutia budú zaradené aj body programu zasadnutí, ktoré sa neuskutočnili.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020