Oznam Tlačového a informačného odboru Ústavného súdu Slovenskej republiky

19.09.2016
  Sťažnosť sťažovateľa Prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD., proti 1. Súdna rada Slovenskej republiky a 2. predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky bola Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručená 18. augusta 2016 a je vedená pod sp. zn. III. ÚS 588/2016.
Predmetná sťažnosť bola 13. septembra 2016 na predbežnom prerokovaní na neverejnom zasadnutí III. senátu ústavného súdu v zložení predsedníčka Jana Baricová a sudcovia Rudolf Tkáčik (sudca spravodajca) a Sergej Kohut uznesením odmietnutá ako zjavne neopodstatnená.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019