Oznámenie o zrušení výberového konania na justičných čakateľov

26.03.2020
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radca - justičný čakateľ vyhlásené 7. februára 2020 pod č. SR 277/2020, z dôvodu zvýšeného rizika šírenia vírusového prenosného respiračného ochorenia COVID-19, z r u š u j e.

Oznámenie pdf
nzov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky prijala na ďalšie konanie návrh na jej odvolanie

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, prijala na ďalšie konanie návrh šiestich členov súdnej rady. Návrh na jej odvolanie z funkcie bol do…

27.05.2020
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.05.2020
nzov

Priamy prenos z 8. zasadnutia Súdnej rady

Uverejnil používateľ JUDr. Lenka Praženková - predsedníčka Súdnej rady SR Utorok 26. mája 2020   Uverejnil používateľ JUD…

25.05.2020
nzov

Súdna rada má opäť osemnásť členov

Po dlhšej dobe je Súdna rada Slovenskej republiky v úplnom zložení. Posledné miesto, ktoré prislúchalo  nominantovi vlády, získala JUDr. Katarína J…

20.05.2020