Predsedníčka dostala mandát od súdnej rady hlasovať o budúcnosti poľskej súdnej rady v Európskej sieti súdnych rád

05.09.2018
Súdna rada Slovenskej republiky na svojom siedmom zasadnutí dňa 4. septembra 2018 poverila účasťou na mimoriadnom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád predsedníčku Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenku Praženkovú. Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád je zvolané na 17. septembra 2018 do Bukurešti a jeho hlavnými témami sú zotrvanie súdnych rád Veľkej Británie a Severného Írska v tejto asociácii po budúcoročnom Brexite, ako aj možné pozastavenie členstva poľskej Národnej rady pre súdnictvo z dôvodu porušovania nezávislosti súdnej moci a princípov právneho štátu zo strany poľskej vládnej strany. V súvislosti s uvedeným valným zhromaždením poverila súdna rada svoju predsedníčku hlasovať v zmysle uznesení č. 158/2018 a č. 159/2018, ktoré nájdete TU.
Uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky v anglickom jazyku nájdete TU.
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 29. apríla 2019 o 10:30 hod., M…

12.04.2019
nzov

V Bratislave sa bude konať Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád

Pravidelné rokovanie súdnych rád z celej Európskej únie sa tentoraz bude konať v Bratislave. V dňoch 5. – 7. júna 2019 bude Súdna rada Slovenskej r…

04.04.2019
nzov

Kancelária Súdnej rady SR predstavila nový web zasadnutí

V apríli minulého roka prešla webová stránka Súdnej rady SR výraznou premenou. Redizajn webovej stránky je len jedným z krokov, vďaka ktorým chce K…

25.03.2019
nzov

Miestodržiteľský palác otvorený deťom

Aj v roku 2019 sa Kancelária Súdnej rady SR rozhodla sprístupňovať priestory Miestodržiteľského paláca detskej verejnosti - žiakom a študentom. Nad…

21.03.2019