Predsedníčka dostala mandát od súdnej rady hlasovať o budúcnosti poľskej súdnej rady v Európskej sieti súdnych rád

05.09.2018
Súdna rada Slovenskej republiky na svojom siedmom zasadnutí dňa 4. septembra 2018 poverila účasťou na mimoriadnom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád predsedníčku Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenku Praženkovú. Mimoriadne Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád je zvolané na 17. septembra 2018 do Bukurešti a jeho hlavnými témami sú zotrvanie súdnych rád Veľkej Británie a Severného Írska v tejto asociácii po budúcoročnom Brexite, ako aj možné pozastavenie členstva poľskej Národnej rady pre súdnictvo z dôvodu porušovania nezávislosti súdnej moci a princípov právneho štátu zo strany poľskej vládnej strany. V súvislosti s uvedeným valným zhromaždením poverila súdna rada svoju predsedníčku hlasovať v zmysle uznesení č. 158/2018 a č. 159/2018, ktoré nájdete TU.
Uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky v anglickom jazyku nájdete TU.
nzov

Kancelária Súdnej rady SR pokračuje v spolupráci s Justičnou akadémiou SR

Kancelária Súdnej rady SR sa každoročne aktívne zapája do výmenného programu „AIAKOS“. Z tohto dôvodu navštívila sídlo súdnej rady delegácia zložen…

09.11.2018
nzov

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 26. novembra 2018 o 11:00 …

09.11.2018
nzov

Názor predsedníčky Súdnej rady SR k medializovanému prípadu popradského sudcu Miroslava Radačovského

   Každý sudca si musí uvedomiť, že nereprezentuje navonok len svoju osobu, ale aj celý justičný stav. Samozrejme, písané aj nepísané normy definuj…

29.10.2018
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 24. októbra 2018 o 11:00 ho…

09.10.2018