Predsedníčka súdnej rady má za sebou prvé oficiálne stretnutie s novým predsedom Ústavného súdu SR

14.05.2019

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa stretla s úradujúcim predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ivanom Fiačanom. V rámci prvej oficiálnej návštevy, ktorá sa konala necelý mesiac po jeho vymenovaní do funkcie, predsedníčka súdnej rady vyslovila presvedčenie, že nový predseda je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov ochrany ústavnosti na Slovensku. Výraznou mierou sa tak môže podieľať na formovaní i rozvoji Ústavného súdu Slovenskej republiky ako demokratickej inštitúcie, ktorá v súčasnosti prechádza rozsiahlou personálnou obmenou.

V rámci diskusie oboznámila úradujúceho predsedu o doterajšej spolupráci súdnej rady s Ústavným súdom SR, v ktorej bude zo svojej pozície predsedníčky súdnej rady pokračovať naďalej. Stretnutie smerovalo aj k hľadaniu nových možností a prehlbovania kooperácie oboch inštitúcií v rámci ich zákonných kompetencií.

Témy prvotného stretnutia smerovali tiež k najdôležitejším a aktuálnym problémom slovenskej justície a ich alternatívnych riešení. Vzájomná spolupráca vrcholných predstaviteľov orgánov súdnej moci môže byť, okrem iného, nápomocnou pri riešení stavu justície na Slovensku ako celku.

Predsedníčka+Fiačan


 

nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019