Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky sa stretla so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti

03.02.2016
 Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková sa stretla so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martinom Giertlom. Témou stretnutia bolo vyhodnotenia úloh Akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike  na rok 2015 v časti „otvorená justícia“.
„Legislatívne návrhy uvedené v uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky prijatom k Analýze o počte a stave vybavovania agend  považujem za východisko pre prípravu akčného plánu na roky 2016 až 2019,“ uviedla Jana Bajánková.

  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti sa dohodli na ďalšej spolupráci a vytvorení pracovnej skupiny, do ktorej Súdna rada Slovenskej republiky nominuje svojho zástupcu.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019