Predsedníčka Súdnej rady SR rokovala s prezidentom

05.11.2015
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková vo štvrtok diskutovala s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Predmetom rokovania bola aktuálna situácia v súdnictve a plánovaná činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky.
 
  J. Bajánková informovala prezidenta o skutočnosti, že súdom akútne chýbajú noví sudcovia, ktorí nahradia tých, čo v poslednom období zo súdov odišli. Neobsadené miesta sudcov podľa predsedníčky súdnej rady neprispievajú k plynulému rozhodovaniu súdov. „Apelovala som na pána prezidenta, že prípadné oddialenie plánovaného vymenovania nových sudcov by mohlo vážne ohroziť právo občanov na prístup k spravodlivosti,“ povedala J. Bajánková.
 
  Súdna rada minulý mesiac predložila prezidentovi návrh na vymenovanie sedemnástich kandidátov za sudcov. Naposledy boli noví sudcovia menovaní v decembri minulého roka.
Predsedníčka súdnej rady odpovedala prezidentovi na otázky spojené s prípravou zásad sudcovskej etiky. J. Bajánková uistila hlavu štátu, že súdna rada na príprave etického kódexu pracuje podľa plánu. Predsedníčka súdnej rady pripomenula, že v zmysle Ústavy Slovenskej republiky je súdna rada povinná prijať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy. Preto bolo potrebné osloviť sudcovské rady všetkých všeobecných súdov.
 
  „Ide o náročnú úlohu, ktorá si vyžaduje dosiahnutie širokého konsenzu a v konečnom dôsledku minimálne desať hlasov členov súdnej rady. No myslím si, že sme na dobrej ceste, aby sme v najbližších mesiacoch schválili kvalitný kódex, ktorý bude zodpovedať štandardu západných demokracii,“ dodala J. Bajánková.
 
  Predmetom rokovaní bola aj otázka odvolávania sudcov v dôchodkovom veku. J. Bajánková podporuje iniciatívu zmeny Ústavy Slovenskej republiky, ktorá by do tejto oblasti priniesla jasné pravidlá.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019