Prijatie delegácie expertov z Ukrajiny

22.09.2016
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková spolu s  JUDr. Alenou Šiškovou,   členkou Súdnej rady Slovenskej republiky prijala 22. septembra 2016 na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky  expertov z oblasti súdnictva a boja proti korupcii z Ukrajiny. Návšteva sa uskutočnila v rámci programu  Civil Servants Mobility Program, na ktorom sa dohodli vlády krajín V4. Hlavným cieľom návštevy ukrajinských expertov bolo získať čo najviac poznatkov z praxe okolitých štátov, nakoľko v súčasnosti na Ukrajine prebieha celková reforma súdnictva vrátane Vysokej rady pre justíciu (súdna rada). Diskusia bola zameraná  najmä na  činnosti a úlohy Súdnej rady Slovenskej republiky s dôrazom na aktivity týkajúce sa prevencie korupčného správania sa sudcov a kompetencie týkajúce sa najmä disciplinárneho konania.


Prijatie delegácie expertov z Ukrajiny
 
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019