Prijatie predsedu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu s predstavitelmi Súdnej rady Slovenskej republiky

26.10.2015
  Súdna rada Slovenskej republiky pokračuje v prípravách zásad sudcovskej etiky, jej predstavitelia pod vedením predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky o tejto téme rokovali aj s predsedom Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu pánom Marcom Jaegerom, ktorého sprevádzal pán Juraj Schwarcz, sudca Všeobecného súdu Európskej únie za Slovenskú republiku. Témou rozhovorov bolo fungovanie Všeobecného súdu Európskej únie a pripravovaná reforma. Ďalšími témami boli zmena v spôsobe kreovania funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a nové zloženie jej členov, rozšírenie pôsobnosti súdnej rady o ďalšie významné kompetencie súdnej rady, a to zabezpečovať úlohy verejnej kontroly súdnictva, rozhodovať o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti.


Odkaz na fotogalériu
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019