Prijatie predsedu Všeobecného súdu Európskej únie

21.03.2017
Dňa 17. marca 2017 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca, v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky, stretol Predseda Všeobecného súdu Európskej únie, pán Marc Jaeger, s predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda prišiel na krátku návštevu Slovenska na pozvanie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, počas ktorej odprednášal v Omšení účastníkom seminára svoj príspevok o sudcoch a občianstve Európskej únie. Na stretnutí sprevádzali pána predsedu: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr. Juraj Schwarcz, sudca Všeobecného súdu Európskej únie za Slovenskú republiku, JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky a JUDr. Dagmar Hupková, referent pre medzinárodné vzťahy Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Súdnu radu Slovenskej republiky reprezentovala na stretnutí predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Jana Bajánková, vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskejrepubliky,  Mgr. Martin Katriak a Mgr. Patrícia Némethová, referent pre vonkajšie vzťahy a protokol Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky poinformovala pána predsedu, Marca Jaegera, o pripravovaných legislatívnych zmenách v justícii, týkajúcich sa najmä výberových konaní a hodnotení sudcov. Pán predseda sa zaujímal ajo zmeny v disciplinárnych konaniach sudcov vo vzťahu k Súdnej rade Slovenskej republiky a to najmä jej novej kompetencie – dohľadu nad týmito senátmi. Pán predseda ďalej zdôraznil fakt, že do obsahovej náplne vzdelávania sudcov by malo byť zapracovaných viac tém, ktoré úzko súvisia s európskym právom a aplikačnou praxou tohto práva.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019