Reakcia predsedníčky súdnej rady na kroky sudcu D. Lindtnera

25.10.2019
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, uvítala aktuálnu informáciu, že sudca David Lindtner požiadal ministra spravodlivosti SR o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Takýto postoj by mal byť príkladom i pre všetkých ostatných dotknutých sudcov, ktorí údajne mali viesť komunikáciu, nezlučiteľnú s požiadavkami na morálny štandard a integritu sudcu. V dôsledku ich pasivity totiž dochádza v očiach verejnosti k zhoršovaniu obrazu slovenskej justície ako celku. Predsedníčka Súdnej rady vníma pozitívne, že k tomuto rozhodnutiu sudca dospel sám, uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči sudcovskému stavu.
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020