Reakcia predsedníčky Súdnej rady SR k príspevkom Denníka N

16.03.2020
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, sa musí dôrazne ohradiť voči informácii, ktorá je zverejnená v Denníku N. Ide o dezinterpretáciu jej stanoviska, ktoré vôbec neobsahuje vyjadrenie k stíhaným sudcom, ktorých sa ani nezastáva. Vo vzťahu k požiadavke na monitorovanie, táto požiadavka sa týkala vyhlásení politických subjektov vo vzťahu k zrušeniu Súdnej rady, nie vo vzťahu k úkonom OČTK. Konkrétne ide o vyjadrenie: „Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku „nezomrela“.“ Daný redaktor/redaktorka použil jej vyjadrenie a to v nie celom znení, pričom subjektívnym spôsobom zasiahol do významu celého vyhlásenia. Predsedníčka súdnej rady nikdy korupciu neobhajovala, naopak v prvom rade má záujem o očistu justičného stavu, ktorú víta. Ako vôbec prvý ústavný činiteľ preto urobila rázne a nekompromisné kroky. Treba však dodať, že z titulu svojej funkcie musí skúmať ústavnosť a zákonnosť tak, aby nedošlo k zasahovaniu do nezávislosti justície, čo by bolo v príkrom rozpore s Ústavou SR. Predsedníčka vníma a chápe, že očista justície, stíhanie obvinených sudcov a pritom aj dodržanie princípov právneho štátu môžu kráčať ruka v ruke, avšak to neznačí obhajobu obvinených osôb.
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020