Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o návrhu JUDr. Jany Bajánkovej, predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky

26.11.2015
 Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 25. novembra 2015 rozhodol  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 27/2015 o návrhu JUDr. Jany Bajánkovej, predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky, vo veci namietaného nesúladu § 29l ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 151za zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 144    ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nálezom:

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tl_info_73_15_platy_sudcov.pdf

 
nzov

Predsedníčka súdnej rady má za sebou prvé oficiálne stretnutie s novým predsedom Ústavného súdu SR

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa stretla s úradujúcim predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ivanom Fiač…

14.05.2019
nzov

74. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom si pripomenula aj súdna rada

Okamih, kedy skončila druhá svetová vojna v Európe si jednotlivé štáty Starého kontinentu pravidelne pripomínajú. Slováci patria medzi tých, ktorí …

09.05.2019
nzov

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 22. mája 2019 o 12:00 hod., Mie…

07.05.2019
nzov

Súdna rada SR spustila novú webovú stránku

Pri príležitosti Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 5. – 7. júna 2019, Súdna rada Slovenske…

07.05.2019