Stretnutie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky s veľvyslankyňou republiky Vietnam

14.09.2016
Dňa 12. septembra 2016 prijala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková v priestoroch Miestodržiteľského paláca Jej excelenciu pani Ho Dac Minh Nguyet, veľvyslankyňu Socialistickej republiky Vietnam. Predmetom spoločných rokovaní bolo predovšetkým prehĺbenie justičnej spolupráce oboch krajín v oblasti profesijného rastu sudcov a ich vzdelávania. Nakoľko vo Vietname neexistuje taký orgán súdnictva ako je Súdna rada Slovenskej republiky, veľvyslankyňu zaujímali právomoci súdnej rady v oblasti kontroly súdnictva, vzdelávania a kariérneho rastu sudcov, ako aj právomoci samotného predsedu súdnej rady. Stretnutia sa zúčastnil aj JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Pezinok.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019