Stretnutie predstaviteľov Súdnej rady s delegáciou gruzínskych sudcov

15.02.2016
  Predstavitelia Súdnej rady Slovenskej republiky rokovali s delegáciou sudcov z Gruzínskej republiky. Gruzínsku delegáciu tvorili  sudcovia najvyššieho odvolacieho súdu, ale i  sudcovia mestských, krajských súdov. Diskusia bola zameraná na  všeobecný súdny systém Slovenskej republiky. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oboznámila prítomných sudcov predovšetkým s postavením, právomocami súdnej rady, ako aj so spôsobom menovania sudcov do funkcie, o rozhodovaní o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na sudcov; predstavila novoprijaté zásady sudcovskej etiky a informovala o inštitucionálnych a osobných zárukách nezávislosti a nestrannosti sudcov v Slovenskej republike. 


Odkaz na fotogalériu
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019