Stretnutie s predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky

16.12.2015

  Príčiny porušovania základného práva na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní všeobecných súdov, poznatky z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky,  boli témou stretnutia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky s predsedníčkou Súdnej rady Slovenskej republiky a predsedami krajských súdov, ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2015 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, Košice.

nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019