Súdna rada hostila projektový tím Európskej siete súdnych rád

16.12.2016
  V dňoch 12. – 13. decembra 2016 sa v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnilo stretnutie projektovej skupiny Európskej siete súdnych rád (ENCJ). Hlavnou témou stretnutia boli alternatívne spôsoby riešenia sporov v občianskom a trestnom konaní. Delegácie súdnych rád členských štátov ENCJ zapojených do tejto projektovej skupiny diskutovali nielen o právnych úpravách alternatívnych metód riešenia sporov v jednotlivých krajinách, ale aj o zaužívanej praxi takéhoto riešenia sporov. Zo záverov stretnutia vyplýva, že najpoužívanejšími metódami alternatívneho riešenia sporov, ktoré sa uplatňujú v rámci súdneho konania  sú zmier a mediácia. Zástupcovia súdnych systémov členských krajín ENCJ vyjadrili nespokojnosť s mierou používania týchto metód, ktorá je vo väčšine členských krajín nižšia ako 2 %. Výnimkou je Belgicko, kde je až 10 % trestných sporov (najmä finančné trestné činy, napr. sprenevera) riešených mediáciou. Faktom, ktorý prevláda takmer vo všetkých členských krajinách ENCJ, a teda aj v Európskej únii, je, že účastníci súdneho konania nie sú povinní využívať alternatívne metódy riešenia sporov v jednotlivých právnych oblastiach, s výnimkou Francúzska, kde je povinnosťou občanov riešiť všetky spory týkajúce sa rodinného práva formou zmieru.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019