Súdna rada Slovenskej republiky schválila moderné Zásady sudcovskej etiky

18.12.2015
   Podľa predsedníčky súdnej rady Jany Bajánkovej členovia rady prijali moderné, jasné a jednoznačne vymožiteľné pravidlá správania sa sudcov, ktoré formou i obsahom vychádzajú z medzinárodne overených najlepších skúseností

Košice 17. decembra 2015 – Súdna rada Slovenskej republiky dnes schválila nové Zásady sudcovskej etiky, ktoré upravujú pravidlá správania sa sudcov. Tak, ako prikazuje Ústava Slovenskej republiky, nové zásady boli prijaté v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy, teda so sudcovskými radami jednotlivých súdov na celom Slovensku. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave zásad podieľali, a to osobitne členom komisie zriadenej súdnou radou.

Podľa predsedníčky súdnej rady Jany Bajánkovej členovia rady prijali moderné, jasné a jednoznačne vymožiteľné pravidlá správania sa sudcov, ktoré formou i obsahom vychádzajú z medzinárodne overených najlepších skúseností. „Teší ma, že aj v tejto oblasti zavádzame vysoký európsky štandard. Verím, že tento kódex sudcovia na celom Slovensku príjmu za svoj a pomôže zvýšiť dôveru v justičný systém,“ povedala J. Bajánková.

Schválené Zásady sudcovskej etiky obsahujú všetky dôležité princípy, ktorými sa musí riadiť sudca pri výkone svojho povolania, ako aj v osobnom, mimopracovnom živote. Za účelom čo najlepšieho uplatňovania a interpretovania schválených zásad boli do kódexu priamymi odkazmi inkorporované najvýznamnejšie európske dokumenty týkajúce sa sudcovskej etiky, ktoré sa tak stávajú prameňom slovenského práva v oblasti sudcovskej etiky, ako aj Etický kódex Združenia sudcov Slovenska.

Návrhom sa preberajú princípy a interpreteačné pravidlá obsiahnuté v dokumente Výboru ministrov Rady Európy (Odporúčanie CM/Rec, 2010), v Londýnskej deklarácii Európskej siete súdnych rád (ENCJ), či v Magne charte sudcov schválenej Poradnou radou Európskych sudcov (CCJE, 2010). Uvedené dokumenty sú najlepšou zárukou toho, aby sa zásady sudcovskej etiky aj na Slovensku uplatňovali v súlade s medzinárodne osvedčenou praxou.

J. Bajánková zároveň pripomína, že porušenie zásad sudcovskej etiky bude v zmysle zákona porušením základných povinností sudcu, za ktoré je možné uložiť disciplinárne opatrenie.
 

Zásady sudcovskej etiky

 

nzov

Predsedníčka súdnej rady má za sebou prvé oficiálne stretnutie s novým predsedom Ústavného súdu SR

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, sa stretla s úradujúcim predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ivanom Fiač…

14.05.2019
nzov

74. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom si pripomenula aj súdna rada

Okamih, kedy skončila druhá svetová vojna v Európe si jednotlivé štáty Starého kontinentu pravidelne pripomínajú. Slováci patria medzi tých, ktorí …

09.05.2019
nzov

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 22. mája 2019 o 12:00 hod., Mie…

07.05.2019
nzov

Súdna rada SR spustila novú webovú stránku

Pri príležitosti Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 5. – 7. júna 2019, Súdna rada Slovenske…

07.05.2019