Tlačové správy

nzov

Analýza súdov o počte a stave vybavovania jednotlivých agend na súdoch

  Súdy Slovenskej republiky sa dnes významnou mierou spolupodieľajú na garancii práva účastníkov súdnych konaní na súdnu ochranu v primeranej lehot…

29.06.2015
nzov

Návrh rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2016 - 2018

  Súdna rada Slovenskej republiky  na 33. zasadnutí, ktoré sa konalo 24. júna 2015  rokovala o návrhu rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slov…

29.06.2015
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2014

Súdna rada Slovenskej republiky 23. júna 2015 zverejnila majetkové priznania sudcov za rok 2014.   Majetkové priznania sudcov za rok 2014 

24.06.2015
nzov

Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, Haag 3. – 5. júna 2015

Na Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád  (ENCJ), ktoré sa konalo v Haagu 3. – 5. júna 2015 a ktorého hlavnou témou bola „podpora efekt…

09.06.2015
nzov

33. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 33. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 23. júna 2015 o 14:00 hod. a pokr…

08.06.2015
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdna rada na 31. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. mája 2015 zvolila:   -          kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – „pravidelná…

28.05.2015
nzov

31. a 32. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala:   31. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 28. mája 2015 od 10:30 hod. …

13.05.2015
nzov

Najvyššia rada súdnictva: Quo Vadis?

  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková a podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Ján Vanko sa v čase  1…

13.05.2015
nzov

Sudcovia a prokurátori diskutovali o príprave etického kódexu

   Účastníci medzinárodnej konferencie sa zhodli na potrebe prijatia nových zásad sudcovskej etiky a prijatia etického kódexu prokurátorov.    O…

12.05.2015
nzov

Rozhodovanie o kandidátoch na sudcov všeobecných súdov

Súdna rada Slovenskej republiky schválila na 30. zasadnutí, ktoré sa konalo 27. apríla 2015 „Zásady Súdnej rady Slovenskej republiky pri rozhodo…

05.05.2015
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Súdna rada Slovenskej republiky na 29. zasadnutí, ktoré sa konalo 13. apríla 2015 zvolila za kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práv…

13.04.2015
nzov

Voľby kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Vyhlásenie volieb kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie  - 1187kB

13.04.2015
nzov

30. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

30. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. apríla 2015 od 10:30 hod. v zasadac…

10.04.2015
nzov

29. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 29. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. apríla 2015 od 10:30 hod. v pojedná…

27.03.2015
nzov

Zoznam kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Zoznam kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva - 123kB

26.03.2015
nzov

Slovenskí sudcovia súčasťou európskeho prieskumu

 Sudcovia Slovenskej republiky majú spolu so svojimi sudcovskými kolegami z ďalších dvadsiatich európskych krajín možnosť historicky prvý krát v…

18.03.2015
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »