Tlačové správy

nzov

Stretnutie s predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky

  Príčiny porušovania základného práva na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v súdno…

16.12.2015
nzov

37. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 37. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 17. decembra 2015 o 11:00 hod. a pokra…

02.12.2015
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov Disciplinárneho senátu na 25. januára 2016. Lehota na predloženie kandidátov j…

01.12.2015
nzov

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o návrhu JUDr. Jany Bajánkovej, predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky

 Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 25. novembra 2015 rozhodol  vo veci v…

26.11.2015
nzov

Regionálny seminár na tému „Prieťahy v súdnom konaní“, Bukurešť 9. – 10. novembra 2015

Timeliness seminár Európskej siete súdnych rád Bukurešť  9. – 10. novembra 2015        Tretieho regionálneho seminára na tému prieťahov …

25.11.2015
nzov

36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 30. novembra 2015 od 12:00 hod. v zasa…

13.11.2015
nzov

Predsedníčka Súdnej rady SR rokovala s prezidentom

  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková vo štvrtok diskutovala s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Predme…

05.11.2015
nzov

Prijatie predsedu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu s predstavitelmi Súdnej rady Slovenskej republiky

  Súdna rada Slovenskej republiky pokračuje v prípravách zásad sudcovskej etiky, jej predstavitelia pod vedením predsedníčky Súdnej rady Slovens…

26.10.2015
nzov

35. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 35. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 19. októbra 2015 od 13:00 hod. v zasad…

02.10.2015
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu

Súdna rada Slovenskej republiky na 34. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. septembra 2015, vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárn…

28.09.2015
nzov

Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

 Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe   Bratislava 18. septemb…

18.09.2015
nzov

34. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 34. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 28. septembra 2015 od 13:00 hod. …

11.09.2015
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky sa lúči s JUDr. Milanom Karabínom

  Súdna rada Slovenskej republiky  s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí predsedu senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej repu…

02.09.2015
nzov

Prijatie podpredsedu Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky Súdnou radou Slovenskej republiky

  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Ján Vanko, spolu s členkou súdnej rady JUDr. Alenou Šiškovou prijali 13. júla 2015 zahranič…

13.07.2015
nzov

Prijatie predsedu Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky Súdnou radou Slovenskej republiky

   Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Ján Vanko, spolu s členkou súdnej rady JUDr. Alenou Šiškovou prijali  6. júla 2015 zahraničnú…

07.07.2015
nzov

Analýza súdov o počte a stave vybavovania jednotlivých agend na súdoch

  Súdy Slovenskej republiky sa dnes významnou mierou spolupodieľajú na garancii práva účastníkov súdnych konaní na súdnu ochranu v primeranej lehot…

29.06.2015
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »