Tlačové správy

nzov

36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 30. novembra 2015 od 12:00 hod. v zasa…

13.11.2015
nzov

Predsedníčka Súdnej rady SR rokovala s prezidentom

  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková vo štvrtok diskutovala s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Predme…

05.11.2015
nzov

Prijatie predsedu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu s predstavitelmi Súdnej rady Slovenskej republiky

  Súdna rada Slovenskej republiky pokračuje v prípravách zásad sudcovskej etiky, jej predstavitelia pod vedením predsedníčky Súdnej rady Slovens…

26.10.2015
nzov

35. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 35. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 19. októbra 2015 od 13:00 hod. v zasad…

02.10.2015
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu

Súdna rada Slovenskej republiky na 34. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. septembra 2015, vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárn…

28.09.2015
nzov

Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

 Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe   Bratislava 18. septemb…

18.09.2015
nzov

34. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 34. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 28. septembra 2015 od 13:00 hod. …

11.09.2015
nzov

Súdna rada Slovenskej republiky sa lúči s JUDr. Milanom Karabínom

  Súdna rada Slovenskej republiky  s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí predsedu senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej repu…

02.09.2015
nzov

Prijatie podpredsedu Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky Súdnou radou Slovenskej republiky

  Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Ján Vanko, spolu s členkou súdnej rady JUDr. Alenou Šiškovou prijali 13. júla 2015 zahranič…

13.07.2015
nzov

Prijatie predsedu Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky Súdnou radou Slovenskej republiky

   Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Ján Vanko, spolu s členkou súdnej rady JUDr. Alenou Šiškovou prijali  6. júla 2015 zahraničnú…

07.07.2015
nzov

Analýza súdov o počte a stave vybavovania jednotlivých agend na súdoch

  Súdy Slovenskej republiky sa dnes významnou mierou spolupodieľajú na garancii práva účastníkov súdnych konaní na súdnu ochranu v primeranej lehot…

29.06.2015
nzov

Návrh rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2016 - 2018

  Súdna rada Slovenskej republiky  na 33. zasadnutí, ktoré sa konalo 24. júna 2015  rokovala o návrhu rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slov…

29.06.2015
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2014

Súdna rada Slovenskej republiky 23. júna 2015 zverejnila majetkové priznania sudcov za rok 2014.   Majetkové priznania sudcov za rok 2014 

24.06.2015
nzov

Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, Haag 3. – 5. júna 2015

Na Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád  (ENCJ), ktoré sa konalo v Haagu 3. – 5. júna 2015 a ktorého hlavnou témou bola „podpora efekt…

09.06.2015
nzov

33. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 33. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 23. júna 2015 o 14:00 hod. a pokr…

08.06.2015
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdna rada na 31. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. mája 2015 zvolila:   -          kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – „pravidelná…

28.05.2015