Tlačové správy

nzov

21. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

21. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky na 20. októbra 2014 o 10:00 hod. v zasadac…

03.10.2014
nzov

Vyhlásenie volieb jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky 26. septembra 2014, vyhlásila voľbu 18-teho člena Súdnej rady Slovenskej republiky, voleného sudcami …

26.09.2014
nzov

Prijatie ministra spravodlivosti Vietnamskej socialistickej republiky Súdnou radou Slovenskej republiky

 Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková, spolu s podpredsedom JUDr. Jánom Vankom a členkou súdnej rady JUDr. Danou B…

25.09.2014
nzov

Súdna rada zvolila predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky na 19. zasadnutí, ktoré sa konalo 16. septembra 2014, zvolila za predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republ…

16.09.2014
nzov

Súdna rada si zvolila predsedníčku

Súdna rada Slovenskej republiky na 18. zasadnutí, ktoré sa konalo 16. septembra 2014, volila predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky z jej čle…

16.09.2014
nzov

Zásady povoľovania plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí

Zásady povoľovania plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí  - 1697 kB

16.09.2014
nzov

20. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

20. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky na 26. septembra 2014 o 10:00 hod. v zasadac…

11.09.2014
nzov

Bezpečnostný dotazník osoby

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky vytvorila na webovej stránke www.sudnarada.gov.sk v záložke „Sudcovia“ priamy odkaz na bezpečnostný …

11.09.2014
nzov

Zmeny v personálnom zložení Súdnej rady Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky 20. augusta 2014 odvolala JUDr. Jaroslava Chleboviča z funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky 10. septemb…

11.09.2014
nzov

18. a 19. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal:   - 18. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 16. septembra 2014 o 09:30 hod…

01.09.2014
nzov

Zoznam kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  - 144 kB

26.08.2014
nzov

Zrušenie termínu voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie

Zrušenie termínu voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie - 141 kB

12.08.2014
nzov

Súdna rada si zvolila podpredsedu

Súdna rada Slovenskej republiky na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo 21. júla 2014, zvolila za podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky…

21.07.2014
nzov

Mimoriadne zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

21. júla 2014 o 13:00 hod. sa v sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. č. 13, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 477, IV. posch…

21.07.2014
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2013

Súdna rada Slovenskej republiky 26. júna 2014 zverejnila majetkové priznania sudcov za rok 2013.   Majetkové priznania sudcov za rok 2013 

26.06.2014
nzov

Prezident Slovenskej republiky vymenoval troch nových členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Prezident Slovenskej republiky listom z 23. júna 2014 oznámil predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky vymenovanie troch nových členov Súdnej…

23.06.2014