Tlačové správy

nzov

25. a 26. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 25. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 26. januára 2015 o 14:00 hod. v I…

09.01.2015
nzov

Stretnutie s americkým veľvyslancom

    Bratislava 12. decembra 2014 - Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Jana Bajánková a podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky J…

12.12.2014
nzov

Prijatie delegácie Združenia sudcov Gruzínska zástupcami Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Jana Bajánková, spolu s podpredsedom súdnej rady JUDr. Jánom Vankom prijala  2. decembra 201…

02.12.2014
nzov

Voľby kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

   Súdna rada Slovenskej republiky na 23. zasadnutí, ktoré sa konalo 1. decembra 2014 zvolila za kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské …

01.12.2014
nzov

Výsledky volieb jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudcovia Slovenskej republiky, vo voľbách konaných 25. novembra 2014, zvolili za deviateho člena Súdnej rady Slovenskej republiky Mgr. Dušana Či…

26.11.2014
nzov

23. a 24. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: - 23. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 1. decembra 2014 od 10:00 hod. …

14.11.2014
nzov

Voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu

Súdna rada Slovenskej republiky, na 22. zasadnutí, ktoré sa konalo 10. novembra 2014, zvolila za kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie…

11.11.2014
nzov

Oznam: Voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu

O z n a m                  Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky na základe poverenia predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky …

30.10.2014
nzov

22. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

22. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky na 10. novembra 2014 od 10:00 hod. v zasad…

24.10.2014
nzov

Predstavitelia slovenskej justície rokovali s prezidentom Slovenskej republiky

 Predsedníčku Súdnej rady Slovenskej republiky Janu Bajánkovú a  ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáša Boreca,  pozval prezident S…

23.10.2014
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárneho senátu  - 217kB Žiadosť sudcovským radám/plénam sudcov o predloženie návr…

21.10.2014
nzov

Termín konania volieb kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie

Termín konania volieb kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie -  58kB

13.10.2014
nzov

Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku

Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku  - 868kB Smernica Výboru ministrov k výberu k…

08.10.2014
nzov

21. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

21. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky na 20. októbra 2014 o 10:00 hod. v zasadac…

03.10.2014
nzov

Vyhlásenie volieb jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky 26. septembra 2014, vyhlásila voľbu 18-teho člena Súdnej rady Slovenskej republiky, voleného sudcami …

26.09.2014