Tlačové správy

nzov

Nová voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 27d ods. 1 a § 27a ods. 3 zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o …

17.06.2014
nzov

Vyhlásenie volieb kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 27g ods. 4 a §27a ods. 3 zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o z…

11.06.2014
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Žiadosť sudcovským radám/plénam sudcov o predloženie návrhu kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov  - 308kB Žiadosť ministrovi spravodl…

28.05.2014
nzov

Nová voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Podľa § 27d zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov sa  nová voľba predsed…

26.05.2014
nzov

Zoznam kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  - 210 kB

15.05.2014
nzov

Voľby predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 27a ods. 3 zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnen…

02.04.2014
nzov

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV ZA ROK 2013

Lehota na podanie majetkového priznania sudcu za rok 2013 je zákonom o sudcoch určená do 31. marca každého kalendárneho roka pôsobenia vo funkci…

27.03.2014
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhov kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva na 12. zasadnutí zvolila kandid…

02.12.2013
nzov

Súdna rada vo vzťahu k medzinárodným súdnym orgánom

Podľa čl. 141a ods. 4 písm. d)  Ústavy Slovenskej republiky predkladá Súdna rada Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky návrhy kand…

18.11.2013
nzov

Zoznam kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Zoznam kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva  - 642kB

11.11.2013
nzov

Zmena termínu voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

Zmena termínu voľby kandidátov na sudcu ESĽP  - 54kB

08.11.2013
nzov

Doplňujúce voľby predsedov disciplinárneho senátu

Žiadosť sudcovským radám o predloženie kandidátov  - 125kB

06.11.2013
nzov

Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku

Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku  - 268kB

11.10.2013
nzov

ZMENA - Voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva

 ZMENA - Voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práv- (74kB)

26.08.2013
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu

Žiadosť sudcovským radám   Žiadosť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Žiadosť ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky

22.07.2013
nzov

Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku

Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku  - 71kB

12.07.2013