Tlačové správy

nzov

Hlavná volebná komisia odovzdala novozvoleným členom Súdnej rady SR osvedčenia o zvolení 1. júna 2017 na pôde Súdnej rady SR

Slávnostný príhovor predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Jany Bajánkovej, novozvoleným členom Súdnej rady Slovenskej republiky …

01.06.2017
nzov

Výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami

Výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami Výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky su…

24.05.2017
nzov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky na oficiálnej návšteve Vietnamu

  Na základe pozvania Najvyššieho Ľudového súdu VSR sa v termíne od 1.5.2017 do 9.5.2017 uskutočnila zahraničná pracovná cesta  JUDr. Jany Baján…

23.05.2017
nzov

Oficiálna návšteva Súdnej rady Slovenskej republiky v Poľsku

 V dňoch 15.-18. mája 2017 sa vo Varšave a v Krakove uskutočnila oficiálna návšteva Súdnej rady Slovenskej republiky v Poľsku. Návšteva sa uskut…

19.05.2017
nzov

52. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 52. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na:   29. mája 2017 o 10:30 hod. v Miestodr…

12.05.2017
nzov

Súdna rada organizuje medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku

  Súdna rada Slovenskej republiky organizuje pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 11. mája 2017 …

02.05.2017
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov Disciplinárneho senátu.  - 996kB   Lehota na predloženie kandidátov…

25.04.2017
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky sa 25. apríla 2017 neuskutoční

Súdna rada Slovenskej republiky prerokovala 24. apríla 2017 všetky body programu zasadnutia, z toho dôvodu sa zasadnutie Súdnej rady Slovenskej …

24.04.2017
nzov

Návrhy kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky vo voľbách ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami, vyhlásených na 23. mája 2017

Návrhy kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky vo voľbách ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami, vyhlásených n…

19.04.2017
nzov

Zoznam kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky

 Zoznam kandidátov na členov Súdnej rady Slovenskej republiky vo voľbách ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami vyhlásených na 23. …

18.04.2017
nzov

51. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 51. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na:   24. - 25. apríla 2017 so začiatkom o …

07.04.2017
nzov

Prijatie predsedu Všeobecného súdu Európskej únie

Dňa 17. marca 2017 sa v priestoroch Miestodržiteľského paláca, v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky, stretol Predseda Všeobecného súdu Európ…

21.03.2017
nzov

Vyhlásenie volieb ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila 20. marca 2017 voľby ôsmich členov Súdnej rady Slovenskej republiky, volených sudcami Sl…

20.03.2017
nzov

50. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 50. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na:   27. marca 2017 o 10:30 hod. v Miestod…

10.03.2017
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2016

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky doručila všetkým sudcom Slovenskej republiky potrebné informácie k majetkovému priznaniu sudcu za ro…

09.03.2017
nzov

Predseda Európskeho súdu pre ľudské práva na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky

   Dňa 2. marca 2017 sa na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva, pána Guida Ra…

02.03.2017
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »