Upozornenie pre verejnosť

07.05.2020

Vo štvrtok 7. mája 2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č.  OLP/3881/2020 zo dňa 6. mája, z ktorého vyplýva, že na najbližšom zasadnutí Súdnej rady SR v pondelok 11. mája 2020 sa už môže zúčastniť aj verejnosť. Účasť verejnosti v priestoroch sídla súdnej rady však predstavuje zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19 tak vo vzťahu k členom súdnej rady, pozvaným osobám, zamestnancom Kancelárie súdnej rady, ako aj samotnej prítomnej verejnosti.  Osoby z radov verejnosti, ktoré majú záujem osobne sa zúčastniť na zasadnutí súdnej rady, preto upozorňujeme na povinnosť dodržiavať Opatrenie vedúceho Kancelárie  Súdnej rady SR č. 2/2020 zo dňa 23. marca 2020, ktorého úplné znenie je k dispozícii tu.

Vzhľadom na priestorové podmienky sídla súdnej rady si zároveň dovoľujeme požiadať verejnosť, aby namiesto osobnej účasti na zasadnutí súdnej rady uprednostnila sledovanie priebehu zasadnutia súdnej rady online, prostredníctvom priameho prenosu, ktorý sme pre vás zabezpečili formou streamu na webovej stránke súdnej rady a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR.

nzov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky prijala na ďalšie konanie návrh na jej odvolanie

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, prijala na ďalšie konanie návrh šiestich členov súdnej rady. Návrh na jej odvolanie z funkcie bol do…

27.05.2020
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.05.2020
nzov

Priamy prenos z 8. zasadnutia Súdnej rady

Uverejnil používateľ JUDr. Lenka Praženková - predsedníčka Súdnej rady SR Utorok 26. mája 2020   Uverejnil používateľ JUD…

25.05.2020
nzov

Súdna rada má opäť osemnásť členov

Po dlhšej dobe je Súdna rada Slovenskej republiky v úplnom zložení. Posledné miesto, ktoré prislúchalo  nominantovi vlády, získala JUDr. Katarína J…

20.05.2020