V procese voľby nového zloženia Ústavného súdu SR budú aj kandidáti navrhnutí predsedníčkou súdnej rady

07.01.2019

 Deviatim sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky uplynie 16. februára tohto roka funkčné obdobie. Predseda Národnej rady SR, Andrej Danko, preto vyhlásil voľby kandidátov na túto prestížnu funkciu. Voľby sú o to významnejšie, že okrem samotného predsedu ústavného súdu sa obmení takmer celé jeho trinásťčlenné zloženie. Posledný termín na podanie návrhov je 7. január 2019.

 V októbri minulého roka bol prijatý zákon o ústavnom súde, ktorý priniesol niekoľko zmien. Po novom sa rozšíril okruh subjektov oprávnených navrhnúť kandidáta na sudcu ústavného súdu, a to o verejného ochrancu práv, predsedu súdnej rady či niektorých jej členov. Prvýkrát v histórii teda bude môcť ovplyvniť zloženie Ústavného súdu SR aj aktuálna predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková. Svoju novú kompetenciu sa rozhodla využiť,  a preto dnes predložila návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu do podateľne Kancelárie Národnej rady SR. Kandidátmi predsedníčky Súdnej rady SR sa stali: Pavol Malich, Daniela Švecová, Peter Melicher a Monika Jankovská. „Všetci kandidáti spĺňajú zákonom stanovené kritériá. Obzvlášť som sa zameriavala na oblasti, v ktorých sa vo svojej praxi realizovali, ako aj v ktorých aktuálne  pôsobia, a zároveň majú skúsenosti zo súdnej praxe, čo vnímam ako bonus. Osvedčili tým schopnosť aplikovať a vykladať právny poriadok Slovenskej republiky. Vzhľadom na dlhodobú zaťaženosť justície osvedčili tiež schopnosť zvládnuť mimoriadnu pracovnú záťaž, ktorá je tiež dôležitá pre pozíciu ústavného sudcu“, priblížila Lenka Praženková, predsedníčka súdnej rady. Vzhľadom na okruh kandidátov, navrhovaných inými oprávnenými subjektmi, ktorých mená boli v uplynulých dňoch aj medializované, sa predsedníčkin zoznam potenciálne navrhovaných kandidátov zúžil. „Pozitívne vnímam a hodnotím doposiaľ zverejnený zoznam mien. Vyzerá to tak, že v blížiacich sa voľbách bude dostatok kvalitných kandidátov na ústavných sudcov. V rámci okruhu kandidátov, navrhnutých inými subjektmi, sa nachádzajú aj mená, s ktorými sa stotožňujem, nepovažovala som však za právne významné ich duplikovať. Hoci niektorí z mnou navrhovaných kandidátov sa už medzi zverejnenými menami nachádzajú, je to len z dôvodu, že som sa pre nich rozhodla už pred ich zverejnením“, uviedla Praženková.

 S vypočutím všetkých navrhnutých kandidátov ústavnoprávny výbor začne 23.1.2019. Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 29. januára 2019. Následne budúcich sudcov ústavného sudu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident Slovenskej republiky. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť dvanásťročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.
 

nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019