Valné zhromaždenie ENCJ vo Varšave

10.06.2016
  V dňoch 1. – 3. júna 2016 sa vo Varšave uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Európskej siete súdnych rád (ENCJ), Valného zhromaždenia, ktorého sa  zúčastnila aj delegácia Súdnej rady Slovenskej republiky na čele s jej predsedníčkou, JUDr. Janou Bajánkovou. Hlavnou témou tohtoročného zhromaždenia bola „Budúcnosť spravodlivosti v Európe“. Počas troch dní zhromaždenia vystúpilo so svojimi príhovormi niekoľko významných osobností nielen poľskej, ale aj európskej justície, ako predseda poľskej Národnej rady pre súdnictvo pán Dariusz Zawistowski, ombudsman Poľskej republiky pán Adam Bodnar, predseda Európskeho súdneho dvora pán Koen Lenaerts či predsedníčka Európskeho právneho inštitútu pani Diana Walisová. Počas rokovaní o fungovaní organizácie boli prerokované a odsúhlasené nasledujúce body programu: voľba novej prezidentky ENCJ, ktorou sa stala pani Nuria Díaz Abad zo Španielska; voľba nových členov Výkonnej rady ENCJ; prijatie dvoch gréckych súdnych rád za členov organizácie (Najvyššia súdna rada pre občianske a trestné súdnictvo a Najvyššia súdna rada pre správne súdnictvo); schválenie pracovného plánu na roky 2016-2017 a schválenie záverečnej Varšavskej deklarácie o budúcnosti spravodlivosti v Európe.Druhý  rokovací deň dostali zástupcovia členských a pozorovateľských štátov pozvanie na osobné stretnutie s poľským prezidentom pánom Andrzejom Dudom.


Varšavská deklarácia o budúcnosti spravodlivosti v Európe prijatá na VZ 3. júna 2016

Pracovný plán ENCJ 2016-2017

Odkaz na fotogalériu 
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019