Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád 2017

09.06.2017
 V dňoch 7. – 9. júna 2017 sa v priestoroch Kasačného súdu v Paríži konalo už v poradí 13. Valné zhromaždenie členských a pozorovateľských krajín Európskej siete súdnych rád (ďalej len ENCJ) v Paríži. Témou tohtoročného valného zhromaždenia bola „odolná justícia“. Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 856 zo dňa 27. marca 2017 schválila účasť zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky na tomto slávnostnom zhromaždení v zložení: JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Ján Vanko, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky a doc. JUDr. Milan Ďurica, člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Za Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky sa Valného zhromaždenia zúčastnila Patrícia Némethová, z referátu vonkajších vzťahov a protokolu.   

   Tak ako po minulé roky, aj tento rok zástupcovia rozhodovali o smerovaní organizácie v nadchádzajúcom roku. Za nových členov vo Výkonnej rade ENCJ boli zvolení zástupcovia zo súdnej rady Chorvátska, Portugalska a zo združenia sudcov Anglicka a Walesu. Okrem tradičných volieb prijali zástupcovia členských a pozorovateľských krajín aj Strategický plán na roky 2018-2019, ktorý určuje smerovanie a zameranie organizácie v nadchádzajúcom období tak, aby bola schopná reagovať na nové výzvy, ktorým európske súdne systémy čelia a budú čeliť v budúcnosti. Tradične bola prijatá deklarácia, parížska deklarácia, ktorá konštatuje závery samotného valného zhromaždenia, ako aj hlavné myšlienky a premisy „odolnej justície“ tak, ako sa na nich zhodli účastníci zhromaždenia. 


Odkaz na fotogalériu


 
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019