Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád 2017

09.06.2017
 V dňoch 7. – 9. júna 2017 sa v priestoroch Kasačného súdu v Paríži konalo už v poradí 13. Valné zhromaždenie členských a pozorovateľských krajín Európskej siete súdnych rád (ďalej len ENCJ) v Paríži. Témou tohtoročného valného zhromaždenia bola „odolná justícia“. Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 856 zo dňa 27. marca 2017 schválila účasť zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky na tomto slávnostnom zhromaždení v zložení: JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Ján Vanko, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky a doc. JUDr. Milan Ďurica, člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Za Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky sa Valného zhromaždenia zúčastnila Patrícia Némethová, z referátu vonkajších vzťahov a protokolu.   

   Tak ako po minulé roky, aj tento rok zástupcovia rozhodovali o smerovaní organizácie v nadchádzajúcom roku. Za nových členov vo Výkonnej rade ENCJ boli zvolení zástupcovia zo súdnej rady Chorvátska, Portugalska a zo združenia sudcov Anglicka a Walesu. Okrem tradičných volieb prijali zástupcovia členských a pozorovateľských krajín aj Strategický plán na roky 2018-2019, ktorý určuje smerovanie a zameranie organizácie v nadchádzajúcom období tak, aby bola schopná reagovať na nové výzvy, ktorým európske súdne systémy čelia a budú čeliť v budúcnosti. Tradične bola prijatá deklarácia, parížska deklarácia, ktorá konštatuje závery samotného valného zhromaždenia, ako aj hlavné myšlienky a premisy „odolnej justície“ tak, ako sa na nich zhodli účastníci zhromaždenia. 


Odkaz na fotogalériu


 
nzov

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Zvolané zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. augusta 2018 sa neuskutoční, nakoľko nadpolovičná väčšina všetkých členov Súdnej rady Sl…

10.08.2018
nzov

Predsedníčka súdnej rady o lietajúcom sudcovi a špecializácii súdov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, ako členka viacerých pracovných skupín, ktoré spolupracujú s expertmi z Euró…

23.07.2018
nzov

Stanovisko k situácii v poľskej justícii

Európska sieť súdnych rád dnes vydala svoje stanovisko k situácii v poľskej justícii, kde včera vstúpil do platnosti kontroverzný zákon týkajúci sa…

04.07.2018
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2017

Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky 28. júna 2018 zverejnila majetkové priznania sudcov za rok 2017.

28.06.2018