Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád 2017

09.06.2017
 V dňoch 7. – 9. júna 2017 sa v priestoroch Kasačného súdu v Paríži konalo už v poradí 13. Valné zhromaždenie členských a pozorovateľských krajín Európskej siete súdnych rád (ďalej len ENCJ) v Paríži. Témou tohtoročného valného zhromaždenia bola „odolná justícia“. Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 856 zo dňa 27. marca 2017 schválila účasť zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky na tomto slávnostnom zhromaždení v zložení: JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Ján Vanko, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky a doc. JUDr. Milan Ďurica, člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Za Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky sa Valného zhromaždenia zúčastnila Patrícia Némethová, z referátu vonkajších vzťahov a protokolu.   

   Tak ako po minulé roky, aj tento rok zástupcovia rozhodovali o smerovaní organizácie v nadchádzajúcom roku. Za nových členov vo Výkonnej rade ENCJ boli zvolení zástupcovia zo súdnej rady Chorvátska, Portugalska a zo združenia sudcov Anglicka a Walesu. Okrem tradičných volieb prijali zástupcovia členských a pozorovateľských krajín aj Strategický plán na roky 2018-2019, ktorý určuje smerovanie a zameranie organizácie v nadchádzajúcom období tak, aby bola schopná reagovať na nové výzvy, ktorým európske súdne systémy čelia a budú čeliť v budúcnosti. Tradične bola prijatá deklarácia, parížska deklarácia, ktorá konštatuje závery samotného valného zhromaždenia, ako aj hlavné myšlienky a premisy „odolnej justície“ tak, ako sa na nich zhodli účastníci zhromaždenia. 


Odkaz na fotogalériu


 
nzov

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky

Voľba jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky - vyhlásenie kandidátky  - 84 kB

13.06.2018
nzov

Dôležitosť postavenia súdnych rád v justičnom systéme zdôraznila aj Lisabonská deklarácia

Dňa 1. Júna 2018 schválilo slávnostné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád Lisabonskú deklaráciu, ktorej hlavným odkazom je dôležitosť po…

12.06.2018
nzov

6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 25. júna 2018 o 12:30 hod.,…

08.06.2018
nzov

Súdna rada hostila účastníkov výmenného pobytu EJTN

Súdna rada Slovenskej republiky dlhodobo podporuje výmenný program pre odborníkov v oblasti justície. Projekt EJTN je zameraný na sudcov a prokur…

01.06.2018