Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád 2017

09.06.2017
 V dňoch 7. – 9. júna 2017 sa v priestoroch Kasačného súdu v Paríži konalo už v poradí 13. Valné zhromaždenie členských a pozorovateľských krajín Európskej siete súdnych rád (ďalej len ENCJ) v Paríži. Témou tohtoročného valného zhromaždenia bola „odolná justícia“. Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 856 zo dňa 27. marca 2017 schválila účasť zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky na tomto slávnostnom zhromaždení v zložení: JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Ján Vanko, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky a doc. JUDr. Milan Ďurica, člen Súdnej rady Slovenskej republiky. Za Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky sa Valného zhromaždenia zúčastnila Patrícia Némethová, z referátu vonkajších vzťahov a protokolu.   

   Tak ako po minulé roky, aj tento rok zástupcovia rozhodovali o smerovaní organizácie v nadchádzajúcom roku. Za nových členov vo Výkonnej rade ENCJ boli zvolení zástupcovia zo súdnej rady Chorvátska, Portugalska a zo združenia sudcov Anglicka a Walesu. Okrem tradičných volieb prijali zástupcovia členských a pozorovateľských krajín aj Strategický plán na roky 2018-2019, ktorý určuje smerovanie a zameranie organizácie v nadchádzajúcom období tak, aby bola schopná reagovať na nové výzvy, ktorým európske súdne systémy čelia a budú čeliť v budúcnosti. Tradične bola prijatá deklarácia, parížska deklarácia, ktorá konštatuje závery samotného valného zhromaždenia, ako aj hlavné myšlienky a premisy „odolnej justície“ tak, ako sa na nich zhodli účastníci zhromaždenia. 


Odkaz na fotogalériu


 
nzov

1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na:  28. januára 2019 o 11:00 hod…

11.01.2019
nzov

V procese voľby nového zloženia Ústavného súdu SR budú aj kandidáti navrhnutí predsedníčkou súdnej rady

 Deviatim sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky uplynie 16. februára tohto roka funkčné obdobie. Predseda Národnej rady SR, Andrej Danko, pret…

07.01.2019
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 na: 17. decembra 2018 o 11:00 …

30.11.2018
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov na 18. február 2019. Lehota na predloženie ka…

26.11.2018