Vladimír Sklenka klamal OČTK v prípade predsedníčky súdnej rady

13.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, má vedomosť o tom, že bývalý sudca Vladimír Sklenka, na ktorého podala úspešný disciplinárny návrh sa vyjadroval aj k jej osobe. Vladimír Sklenka je v situácii, ktorú si privodil svojim protizákonným konaním, čím dehonestoval dôveru v justíciu. Javí sa, že sa ďalším trestným činom, a to krivým obvinením, či ohováraním, snaží privodiť si lepšiu životnú situáciu a výhodnejšie postavenie v možnom trestnom konaní. Ide o človeka, ktorý sa priznáva k páchaniu rozsiahlej trestnej činnosti a v záujme zachovania slobody vo svoj prospech, prekrúca skutočnosti tak, aby zámerne zdiskreditoval viaceré osoby.

Predsedníčke súdnej rady bolo signalizované, že nemá voči danému sudcovi podnikať žiadne disciplinárne kroky, keďže jej to v budúcnosti „spočíta“. Napriek tomu sa nedala zastrašiť a okamžite rozhodla, z titulu svojej kompetencie, podať na jeho osobu disciplinárny návrh.

Pokiaľ ide o vec, ku ktorej Vladimír Sklenka hovorí, že „počul z počutia, že sa predsedníčka súdnej rady mala o daný spis zaujímať“, tak treba uviesť vec na pravú mieru. Predsedníčka sa o tento spis zaujímala len z titulu funkcie predsedu súdnej rady pri vybavovaní podnetu občana na disciplinárne konanie voči sudkyni, vyššiemu súdnemu úradníkovi, ako aj voči postupu predsedu súdu.Daný podnet vybavoval Odbor legislatívny a právny Kancelárie Súdnej rady SR ešte v roku 2017 a je riadne zaevidovaný a archivovaný Kanceláriou Súdnej rady SR. V žiadnom prípade tak nemohlo ísť o žiadny pokus oovplyvňovanie akejkoľvek strany alebo akékoľvek iné nekalé konanie. Predsedníčka súdnej rady preto podá na Vladimíra Sklenku trestné oznámenie.

nzov

4. a 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 27. apríla 2020 o 09:30 hod…

09.04.2020
nzov

Zasadnutia súdnej rady sa 30. marca 2020 neuskutočnia

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a…

27.03.2020
nzov

Oznámenie o zrušení výberového konania na justičných čakateľov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radc…

26.03.2020
nzov

Členstva v Súdnej rade sa vzdalo päť jej členov

K dnešnému dňu sa vzdalo funkcie v Súdnej rade SR päť jej členov. Ide o nominantov Národnej rady Slovenskej republiky – Romana Huszára a Viliama Po…

23.03.2020