Vladimír Sklenka klamal OČTK v prípade predsedníčky súdnej rady

13.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, má vedomosť o tom, že bývalý sudca Vladimír Sklenka, na ktorého podala úspešný disciplinárny návrh sa vyjadroval aj k jej osobe. Vladimír Sklenka je v situácii, ktorú si privodil svojim protizákonným konaním, čím dehonestoval dôveru v justíciu. Javí sa, že sa ďalším trestným činom, a to krivým obvinením, či ohováraním, snaží privodiť si lepšiu životnú situáciu a výhodnejšie postavenie v možnom trestnom konaní. Ide o človeka, ktorý sa priznáva k páchaniu rozsiahlej trestnej činnosti a v záujme zachovania slobody vo svoj prospech, prekrúca skutočnosti tak, aby zámerne zdiskreditoval viaceré osoby.

Predsedníčke súdnej rady bolo signalizované, že nemá voči danému sudcovi podnikať žiadne disciplinárne kroky, keďže jej to v budúcnosti „spočíta“. Napriek tomu sa nedala zastrašiť a okamžite rozhodla, z titulu svojej kompetencie, podať na jeho osobu disciplinárny návrh.

Pokiaľ ide o vec, ku ktorej Vladimír Sklenka hovorí, že „počul z počutia, že sa predsedníčka súdnej rady mala o daný spis zaujímať“, tak treba uviesť vec na pravú mieru. Predsedníčka sa o tento spis zaujímala len z titulu funkcie predsedu súdnej rady pri vybavovaní podnetu občana na disciplinárne konanie voči sudkyni, vyššiemu súdnemu úradníkovi, ako aj voči postupu predsedu súdu.Daný podnet vybavoval Odbor legislatívny a právny Kancelárie Súdnej rady SR ešte v roku 2017 a je riadne zaevidovaný a archivovaný Kanceláriou Súdnej rady SR. V žiadnom prípade tak nemohlo ísť o žiadny pokus oovplyvňovanie akejkoľvek strany alebo akékoľvek iné nekalé konanie. Predsedníčka súdnej rady preto podá na Vladimíra Sklenku trestné oznámenie.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020