Vladimír Sklenka ostane aj naďalej bez talára

27.11.2019
Dnes v sídle súdnej rady zasadal odvolací disciplinárny senát, ktorý rozhodoval o odvolaní voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu v prípade Vladimíra Sklenku. Návrh na začatie disciplinárneho konania podala ako jediná z možných navrhovateľov práve predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková. Vo svojom podaní navrhla odvolanie z funkcie sudcu a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Návrhu na dočasné pozastavenie funkcie sudcu disciplinárny senát vyhovel. Napriek tomu, že sa Vladimír Sklenka odvolal voči tomuto rozhodnutiu, dnes je verdikt jasný. Odvolací senát zamietol jeho odvolanie a dané rozhodnutie je teda dnešným dňom – t.j. 27.11. 2019, právoplatné.

Predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, využila ešte v októbri tohto roka svoju zákonnú kompetenciu podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Keďže komisia súdnej rady zriadená na tento účel v súčasnom zložení, jej neposkytuje informácie potrebné k právnym úkonom, na základe ktorých by mohla využiť svoju návrhovú kompetenciu na podávanie disciplinárnych návrhov, si musí predsedníčka súdnej rady právne podklady zabezpečovať samostatne a iniciatívne. Lenka Praženková tak spravila aj v prípade podania návrhu na začatie disciplinárneho konania voči Vladimírovi Sklenkovi. Daný návrh iniciatívne podrobila samostatnej dôkladnej analýze.  Vychádzajúc zo súčasnej právnej úpravy vidí závažný dôvod v osobnej integrite daného sudcu. „Disciplinárny návrh bol postavený na nekonaní daného sudcu. Po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, ako aj následnej medializácii mal tento sudca primeraný priestor na to, aby sa vyjadril k celej situácii. Dostatočným spôsobom však nevysvetlil pochybnosti ohľadom jeho sudcovskej integrity, čiže splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To aj napriek tomu, že na to mal dostatok času, ako i príležitostí. Tak závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície,“ vysvetlila Lenka Praženková. Odvolací senát zamietol odvolanie, ktoré podal Vladimír Sklenka a ten tak aj naďalej ostáva bez sudcovského talára.

Nejde o jediný prípad, kde predsedníčka súdnej rady rázne a aktívne zakročila voči sudcom, u ktorých boli v auguste tohto roka vykonané zaisťovacie úkony v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom. Zákonnú kompetenciu podať návrh na začatie disciplinárneho konania využila aj v prípade Miriam Repákovej. Tá sa nakoniec na jeho základe rozhodla vzdať funkcie sudcu.
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020