Vladimír Sklenka ostane aj naďalej bez talára

27.11.2019
Dnes v sídle súdnej rady zasadal odvolací disciplinárny senát, ktorý rozhodoval o odvolaní voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu v prípade Vladimíra Sklenku. Návrh na začatie disciplinárneho konania podala ako jediná z možných navrhovateľov práve predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková. Vo svojom podaní navrhla odvolanie z funkcie sudcu a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Návrhu na dočasné pozastavenie funkcie sudcu disciplinárny senát vyhovel. Napriek tomu, že sa Vladimír Sklenka odvolal voči tomuto rozhodnutiu, dnes je verdikt jasný. Odvolací senát zamietol jeho odvolanie a dané rozhodnutie je teda dnešným dňom – t.j. 27.11. 2019, právoplatné.

Predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, využila ešte v októbri tohto roka svoju zákonnú kompetenciu podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Keďže komisia súdnej rady zriadená na tento účel v súčasnom zložení, jej neposkytuje informácie potrebné k právnym úkonom, na základe ktorých by mohla využiť svoju návrhovú kompetenciu na podávanie disciplinárnych návrhov, si musí predsedníčka súdnej rady právne podklady zabezpečovať samostatne a iniciatívne. Lenka Praženková tak spravila aj v prípade podania návrhu na začatie disciplinárneho konania voči Vladimírovi Sklenkovi. Daný návrh iniciatívne podrobila samostatnej dôkladnej analýze.  Vychádzajúc zo súčasnej právnej úpravy vidí závažný dôvod v osobnej integrite daného sudcu. „Disciplinárny návrh bol postavený na nekonaní daného sudcu. Po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, ako aj následnej medializácii mal tento sudca primeraný priestor na to, aby sa vyjadril k celej situácii. Dostatočným spôsobom však nevysvetlil pochybnosti ohľadom jeho sudcovskej integrity, čiže splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To aj napriek tomu, že na to mal dostatok času, ako i príležitostí. Tak závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície,“ vysvetlila Lenka Praženková. Odvolací senát zamietol odvolanie, ktoré podal Vladimír Sklenka a ten tak aj naďalej ostáva bez sudcovského talára.

Nejde o jediný prípad, kde predsedníčka súdnej rady rázne a aktívne zakročila voči sudcom, u ktorých boli v auguste tohto roka vykonané zaisťovacie úkony v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom. Zákonnú kompetenciu podať návrh na začatie disciplinárneho konania využila aj v prípade Miriam Repákovej. Tá sa nakoniec na jeho základe rozhodla vzdať funkcie sudcu.
nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 28. januára 2020 o 09:30 hod., …

13.01.2020
nzov

1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 1. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 27. januára 2020 o 13:00 hod., …

10.01.2020
nzov

Na pondelkové zasadnutie komisie súdnej rady je pozvaná JUDr. Jankovská

Dňa 30.12.2019 požiadala  predsedníčka  Komisie JUDr. Elena Berthotyová PhD. kanceláriu súdnej rady o zabezpečenie  predvolania JUDr. Moniky Ja…

10.01.2020
nzov

Zoznam kandidátov na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR ostáva bez prekvapení, zmenou bude verejné hlasovanie

Od júla minulého roka, kedy predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, vyhlásila voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR, sa o predsednícke kreslo d…

09.01.2020