Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

09.09.2019

Na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 9. septembra 2019 sa ani v opakovanej voľbe nepodarilo zvoliť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Osemnásť členov súdnej rady rozhodovalo o ďalšej budúcnosti najvyššieho súdu. Spomedzi štyroch navrhnutých kandidátov volili predsedu najvyššieho súdu. Členovia mandátovej komisie súdnej rady ešte pred predstavovaním a vypočutím jednotlivých kandidátov dospeli k záveru, že kandidátom je naďalej aj Štefan Harabin. Svojej kandidatúry sa totiž nevzdal riadne  písomnou formou. Prítomní kandidáti si losovaním zvolili poradie, v akom pred súdnou radou prezentovali svoju osobu a a svoje predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Pred členmi súdnej rady sa ako prvá predstavila Ivetta Macejková, po nej nasledovala Jana Bajánková a trojicu prítomných kandidátov uzavrela Soňa Mesiarkinová. V prvej vyhlásenej voľbe neuspela ani jedna z kandidátok, keďže k zvoleniu do funkcie predsedu najvyššieho súdu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov súdnej rady. V tomto prípade sa ani jednej z prítomných kandidátok nepodarilo získať 10 potrebných hlasov. V opakovanej voľbe, ktorá sa uskutočnila ešte na tom istom zasadnutí súdnej rady,  sa vzhľadom na najvyšší počet hlasov a druhý najvyšší počet hlasov  zúčastnili Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová. Ani jedna z kandidátok však v opakovanej voľbe nezískala potrebných 10 hlasov členov súdnej rady.  „Zákon hovorí, že najneskôr do 120 dní sa musí uskutočniť nová voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Aby boli dodržané zákonné lehoty, novú voľbu vyhlásim najneskôr 45 dní pred jej konaním“, priblížila ďalší postup predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková.

Zoznam ďalších potenciálnych kandidátov závisí od  návrhových subjektov. Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti. Predsedom Najvyššieho súdu SR sa môže stať len sudca najvyššieho súdu. Jednotlivé návrhy kandidátov sa doručujú priamo predsedníčke súdnej rady. „Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcej voľbe. Voľba sa uskutoční opäť na verejnom zasadnutí súdnej rady a hlasovanie bude prebiehať tajne“, zdôraznila Lenka Praženková.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020