Voľné štátnozamestnanecké a pracovné miesta v Kancelárii Súdnej rady SR

Aktuálne výberové konania

-

Ukončené výberové konania


Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – finančné prostriedky EÚ
Oznámenie o neúspešnom výberovom konaní - finančné prostriedky EÚ


Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – Financie
Oznámenie o neúspešnom výberovom konaní - Financie


Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca – Masmediálna politika
Oznámenie o neúspešnom výberovom konaní - Masmediálna politika


Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca - Legislatíva pdf - 59kB
Oznámenie o neúspešnom užšom vnútornom výberovom konaní štátny radca - Legislatíva pdf - 200kB
Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca - Legislatíva pdf - 58kB


Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - Audit pdf - 57kB
Oznámenie o neúspešnom užšom vnútornom výberovom konaní hlavný štátny radca - Audit pdf - 200kB
Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný štátny radca - Audit pdf - 49kB


Vyhlásenie užšieho vnútorného výberového konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - Legislatíva pdf - 59kB
Oznámenie o neúspešnom užšom vnútornom výberovom konaní hlavný štátny radca - Legislatíva pdf - 200kB
Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný štátny radca - Legislatíva pdf - 99kB