Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2019

P. č. Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
1 JUDr. Iveta Jenčová 23.04.2018 OS Kežmarok OS Poprad Uznesenie č. 18/2019
z 28. januára 2019,
žiadosti vyhovené