Výberové konania


Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium (správny úsek) na Krajskom súde v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave 

Vyhlásenia výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre obchodnoprávne kolégium
*** oznam o zmene miesta uskutočnia výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium, č. Spr 534/2018, ktoré sa uskutoční 09.-11.10.2018 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu na Krajskom súde v Banskej Bystrici pre obchodnoprávne kolégiu

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  pre trestnoprávne kolégium