Vyjadrenie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky k programovým prioritám vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020

18.03.2016
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky dáva ponuku predstaviteľom dotknutých politických strán, aby boli do procesu tvorby programového vyhlásenia vlády v časti súdnictva primeraným spôsobom zapojení aj zástupcovia Súdnej rady Slovenskej republiky, ako najvyššieho ústavného orgánu sudcovskej legitimity.
 
   Predstavitelia Súdnej rady Súdnej rady Slovenskej republiky považujú za správne, aby budúca vláda pri príprave jej programového vyhlásenia postupovala aj v oblasti súdnictva podobne, ako to súčasní aktéri politických diskusií avizovali napríklad v oblasti školstva, či v oblasti „rule of law“ – teda v úzkej súčinnosti s odborníkmi, ktorých sa zmeny týkajú.
 
   Súdna rada Slovenskej republiky v záujme zlepšovania fungovania justície a hľadania vhodných riešení v krátkom čase predloží aj vlastné koncepčné a legislatívne návrhy.
nzov

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 28. októbra 2019 o 10:00 hod., …

11.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady odsudzuje korupciu v slovenskej justícii

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému by došlo v slovenskom súdnictve. Korupciu s…

04.10.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

02.10.2019
nzov

Predsedníčka súdnej rady pokračuje v aktívnej spolupráci s európskymi inštitúciami

Po úspešnom júnovom bratislavskom Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád a letnej prestávke sa zástupcovia jednotlivých členských krajín  p…

20.09.2019