Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020

20.03.2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/2691/2020 zo dňa 19.3.2020, je nevyhnutné vylúčiť účasť verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020 a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Ide o jedno z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorých cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V záujme posilnenia transparentnosti bude mať verejnosť možnosť sledovať priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady SR prostredníctvom online videoprenosu na webovej stránke Súdnej rady SR a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR. Kompletný audiozáznam, ako aj zápisnica zo zasadnutia, budú štandardne zverejnené na webovej stránke Súdnej rady SR v zákonnej 24-hodinovej lehote.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020