Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020

20.03.2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/2691/2020 zo dňa 19.3.2020, je nevyhnutné vylúčiť účasť verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020 a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Ide o jedno z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorých cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V záujme posilnenia transparentnosti bude mať verejnosť možnosť sledovať priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady SR prostredníctvom online videoprenosu na webovej stránke Súdnej rady SR a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR. Kompletný audiozáznam, ako aj zápisnica zo zasadnutia, budú štandardne zverejnené na webovej stránke Súdnej rady SR v zákonnej 24-hodinovej lehote.

nzov

4. a 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala: 4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na 27. apríla 2020 o 09:30 hod…

09.04.2020
nzov

Zasadnutia súdnej rady sa 30. marca 2020 neuskutočnia

Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a…

27.03.2020
nzov

Oznámenie o zrušení výberového konania na justičných čakateľov

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že výberové konanie na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii štátny radc…

26.03.2020
nzov

Členstva v Súdnej rade sa vzdalo päť jej členov

K dnešnému dňu sa vzdalo funkcie v Súdnej rade SR päť jej členov. Ide o nominantov Národnej rady Slovenskej republiky – Romana Huszára a Viliama Po…

23.03.2020