Zoznam kandidátov na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR ostáva bez prekvapení, zmenou bude verejné hlasovanie

09.01.2020

Od júla minulého roka, kedy predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, vyhlásila voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR, sa o predsednícke kreslo doteraz pokúsilo zabojovať šesť kandidátov – Jana Bajánková, Štefan Harabin, Ivetta Macejková, Soňa Mesiarkinová, Ján Šikuta a Alena Šišková. Ani jeden z nich však nezískal v tajnom hlasovaní minimálne desať hlasov spomedzi všetkých členov súdnej rady.

Jednotlivé návrhy kandidátov do ďalšej voľby boli od oprávnených subjektov doručované priamo predsedníčke súdnej rady. „Svoje návrhové oprávnenie z rozsiahleho počtu možných  návrhových subjektov využili traja členovia súdnej rady, tri sudcovské samosprávne orgány a sedemnásti sudcovia najvyššieho súdu. Keďže viaceré návrhové subjekty sa zhodli v mene navrhovaného kandidáta, na základe týchto návrhov  sa v nadchádzajúcej ďalšej voľbe predsedu NS SR  predstavia dve  kandidátky. Obe už na predsednícky post kandidovali v prvej voľbe  v septembri 2019, pričom jednej  z nich od získania väčšiny v súdnej rade chýbal  jeden hlas  a druhej tri hlasy.  Pri navrhovaní kandidátov nemusia všetky návrhové subjekty využiť svoje návrhové  oprávnenie. Rozhodujúce sú  osobnostné a odborné predpoklady  navrhnutého  kandidáta ,  jeho  následná verejná  prezentácia  pred súdnou radou  a reakcie  na otázky členov súdnej rady“, zdôraznila predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková.

O predsednícku stoličku sa vo voľbách budú opakovane  uchádzať dve kandidátky, konkrétne ide o Janu Bajánkovú a Soňu Mesiarkinovú.  Obe kandidátky už pred súdnou radou prezentovali svoje predstavy  o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Vzhľadom na nové skutočnosti a  rôzne zmeny týkajúce  sa justície vo všeobecnosti,  ako aj najvyššieho súdu, ktoré od prvej voľby nastali, môže priniesť ich opätovná verejná prezentácia postoje  a predstavy reflektujúce na tieto zmeny a skutočnosti.   Keďže od volieb uskutočnených v septembri 2019, ktorých sa obe  kandidátky zúčastnili,  došlo aj k čiastočnej obmene v obsadení členov súdnej rady, a to k zvoleniu    dvoch  nových  členov  súdnej rady a k vzdaniu sa členstva  jedného člena súdnej rady, môžu byť aj výsledky hlasovania oproti prvej voľbe  rozdielne.

Janu Bajánkovú navrhli dvaja členovia súdnej rady – Ján Burik a Martin Michalanský. O jej predpokladoch na zaujatie funkcie je zároveň presvedčená aj Sudcovská rada Okresného súdu Humenné, Plénum Okresného súdu Piešťany, Sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici, ako aj sedemnásti sudcovia Najvyššieho súdu SR. Jej protikandidátkou je Soňa Mesiarkinová. V tomto prípade svoju návrhovú kompetenciu využil ďalší člen súdnej rady, Roman Husár, ktorý tak spravil už i v minulosti.

Samotná voľba sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí súdnej rady, a to v pondelok 27. januára 2020 so začiatkom o 13:00 hod. V dôsledku decembrovej legislatívnej zmeny bude novinkou verejné hlasovanie súdnej rady. Výsledky volieb budú vyhlásené na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu najvyššieho súdu vykoná.  Ak sa niektorej z navrhnutých kandidátok podarí získať hlasy minimálne 10 členov súdnej rady, súdna rada následne navrhne prezidentke Slovenskej republiky vymenovanie úspešnej kandidátky do funkcie predsedu najvyššieho súdu.

Napriek tomu, že zasadnutia súdnej rady sú verejné a inak tomu nebude ani v prípade voľby predsedu Najvyššieho súdu SR, predsedníčka súdnej rady sa rozhodla vyjsť v ústrety širokej verejnosti tým, že znova zabezpečí zverejnenie priameho prenosu z mimoriadneho zasadnutia na svojom facebookovom profile.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyri…

25.06.2020